Commissievergaderingen Ruimte en Financiën en SBBV

Op dinsdag 15 september vergaderen de raadscommissies SBBV fysiek in Amicitia in Lekkerkerk en de commissie Ruimte en financiën digitaal vanaf 20.00 uur.

Klik hier voor de agenda en stukken commissievergadering SBBV.

Klik hier voor de agenda en stukken commissievergadering Ruimte en financiën.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard nemen deel aan deze commissievergaderingen, Eddo Mondriaan, Ben Schamper, Pascal van der Hek, Ada van Buren en Willem Schoof

Klik hier om de commissievergadering Ruimte en Financiën live te volgen. 

Klik hier om de commissievergadering SBBV live te volgen.

Landbouw Krimpenerwaard landschapsinclusief

Het College van Rijksadviseurs heeft in drie regio’s onderzocht hoe landbouw ‘landschapsinclusief’ kan zijn. Eén van die regio’s is de Krimpenerwaard in het Groene Hart.

Het veenweidegebied in de Krimpenerwaard behoort tot een van de meest waardevolle en kenmerkende landschappen van ons land. Opgaven als verduurzamen en de reductie van stikstof, komen in de Krimpenerwaard samen met specifieke gebiedsopgaven zoals het tegengaan van CO2 emissies en bodemdaling in het veen en de zorg voor weidevogels en biodiversiteit. Het toekomstbeeld voor 2050 gaat uit van een landschap met kwaliteiten van vroeger en de technieken van nu.

Zie ook College van Rijksadviseurs