Samen maken we de Krimpenerwaard!

Burgemeester Roel Cazemier roept alle inwoners van de Krimpenerwaard op om de coronamaatregelen te blijven naleven. Hij is trots op hoe de inwoners dit de afgelopen maanden met elkaar hebben gedaan, maar geeft aan dat scherp blijven van groot belang is. Ook Gerrit de Jong (COOP Stolwijk), Esther van Looijengoed (Schoonhovens College) en Marco Goudswaard (Voetbalvereniging Dilettant) komen aan het woord om uit te leggen waarom het naleven van de maatregelen zo belangrijk is én blijft.

Kadernota: Keuze voor de toekomst maken

De Kadernota staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 september. De kadernota is het uitgangspunt voor de begroting 2021 en de meerjarenbegroting. Onderstaand een eerste reactie van Gemeente Belang Krimpenerwaard op de kadernota deze is vandaag ook in Het Kontakt te lezen.

Keuze voor de toekomst maken

Onze samenleving is door de impact van het coronavirus op dit moment moeilijk te voorspellen. Waar een jaar geleden nog veel zaken vanzelfsprekend waren zijn deze in de huidige tijd onvoorspelbaar.  Deze onvoorspelbaarheid creëert maatschappelijke ongerustheid op vele terreinen zoals het welbevinden van mensen, het onderwijs en het behoud van werk om enkele voorbeelden te noemen.

Deze ongerustheid treft ook de Gemeente Krimpenerwaard op het financiële vlak. Het is een hele opgaven om de begroting voor 2021 en verder op te stellen. Leefbaarheid en vitale kernen staan bij Gemeente Belang Krimpenerwaard hoog in het vaandel. Deze uitgangspunten en de financiële positie van de gemeente Krimpenerwaard creëren een spanningsveld bij het maken van keuzes.

De kosten op b.v. het sociaal domein blijven stijgen. Het rijk hevelt taken over naar de gemeente zonder daar een adequate financiële vergoeding tegenover te stellen. De financiële positie van de gemeente Krimpenerwaard staat onder druk. Het is nu aan de gemeenteraad om aan het college de financiële richting aan te geven voor de begroting van 2021 en verder.

Gemeente Belang Krimpenerwaard kiest ervoor om plannen en ambities zoals aangegeven in het coalitieakkoord te gaan temporiseren. Dus plannen wel uitvoeren maar op een ander en later moment dan gepland.

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is dit een denkrichting om deze weerbarstige tijd te trotseren en een fundament voor de toekomst te leggen. Definitieve besluitvorming begroting 2021 vindt plaatst in het najaar van 2020.

Willem Schoof

Fractievoorzitter

Gemeente Belang Krimpenerwaard