De grens is bereikt

Tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van de VNG d.d. 25 september is zowel de motie van de gemeente Krimpenerwaard als de motie van de actiegroep Raden in Verzet aangenomen. Raden in verzet is een initiatief van de gemeenteraad van Zoetermeer. De gemeenteraad van Krimpenerwaard steunde tijdens de raadsvergadering van d.d. 16 september unaniem de motie om zich aan te sluiten bij de actiegroep Raden in Verzet.

De strekking van beide moties was al volgt.

“Gemeenten kampen met ernstige financiële tekorten doordat het rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken. Daarnaast hebben gemeenten ernstige financiële tekorten doordat het rijk de eigen bijdragen voor de Wmo heeft aangepast en daarbij te weinig financiële middelen overhevelt om de tekorten op te vangen. Het rijk besteedt allerlei taken uit, maar weigert de gemeenten hiervoor financieel te compenseren.”

Gemeente Belang Krimpenerwaard blijft dit dossier nauwlettend volgen en is zeer benieuwd naar de vervolgactie van het kabinet in dit dossier.

In zijn speech op de Algemene Ledenvergadering schetste voorzitter Van Zanen de grootste belemmeringen voor gemeenten en vertelt hij hoe deze aangepakt moeten worden. Volgens hem is de grens bereikt. Hij vraagt het Rijk om voldoende middelen. ‘

”Pas als er goede financiële afspraken zijn gemaakt, kunnen we met het nieuwe kabinet in gesprek over de uitvoering van het nieuwe regeerakkoord.Structurele financiële afspraken en gelijkwaardige verhoudingen met het Rijk. Pas als dat geregeld is, gaan we verder in gesprek met het nieuwe kabinet. Ook komt de VNG met een wetsvoorstel om de positie van gemeenten te versterken. Volgens voorzitter Jan van Zanen kan het niet anders: ‘Zoals het nu gaat houden we het niet vol’’.

Klik hier voor de website van de VNG.

Klik hier voor de agenda, stukken en moties Algemene Ledenvergadering VNG.

Praatje Pot in Lekkerkerk

Met de inmiddels bekende statafel voor de “Praatje pot gesprekken” staat Gemeente Belang Krimpenerwaard op zaterdag 3 oktober in het centrum van Lekkerkerk.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is vanaf 10.00 uur aanwezig. Wij ontvangen u graag voor een goed gesprek aan onze statafel. De statafel wordt rond de klok van 11.00 uur weer ingeklapt.