Convenant Prachtlint ondertekend voor meer biodiversiteit

Het verbeteren van de biodiversiteit in onze gemeente is in de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard een stap in de goede richting. De gemeente heeft zich recent geconformeerd om de kernen in onze gemeente op een ecologische wijze te gaan beheren.

Wethouder Hofman ondertekende afgelopen donderdag het biodiversiteits convenant Prachtlint Krimpenerwaard. Door het tekenen van het convenant spreekt de gemeente Krimpenerwaard haar ambitie uit om de kernen ecologisch te beheren. Naast de gemeente Krimpenerwaard ondersteunde de natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard en Het Zuid-Hollands Landschap het convenant met een handtekening.

Klik hier voor meer informatie over het convenant Prachtlint Krimpenerwaard.

Klik hier voor meer informatie over biodiversiteit.

Ondertekening van het convenant door wethouder Janette Hofman

Sportakkoord Krimpenerwaard ondertekend

In aanwezigheid van wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) is recent in het clubhuis van VV. Lekkerkerk het Sportakkoord Krimpenerwaard ondertekend.

Klik hier voor meer informatie over het Sportakkoord Krimpenerwaard.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Waarom een sportakkoord

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.


Ondertekening van het sportakkoord door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek