Begroting 2021-2024: Beperkte lastenstijging en zorgen voor de toekomst

Het college van B&W heeft de begroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aangeboden. In 2021, het laatste volledige jaar van deze collegeperiode, wordt verder invulling gegeven aan de realisatie van de ambities en doelstellingen uit het collegeprogramma “Krimpenerwaard: duurzamer en vitaler.”

De begroting is tot stand gekomen in een tijd waarin de gemeente Krimpenerwaard, net als vele andere gemeenten in Nederland, zich geconfronteerd ziet met grote (financiële) uitdagingen en onzekerheden, zoals de financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en de gevolgen van COVID-19.

Klik hier voor het hele artikel.

Op 2 oktober is de begroting 2021 aan de Raad aangeboden. De raad behandelt de begroting op dinsdag 10 november.

Bekendmaking winnend ontwerp en hijsen kindervlag

De gemeenteraad vindt het belangrijk om ook kinderen te betrekken bij wat er allemaal in de gemeente gebeurt en hoe besluitvorming plaatsvindt.

Net als voorgaande jaren hebben leerlingen uit groep 7 en 8 de afgelopen weken het spel Democracity gespeeld in de raadzaal.

Het doel van dat spel is om samen een stad te bouwen. Door politieke partijen op te richten en vervolgens keuzes te maken over de inrichting van de stad, ervaren leerlingen hoe een gemeenteraad werkt. Op 8 oktober vindt de laatste Democracity plaats en als afsluiting hiervan hijsen we op vrijdag 9 oktober de kindervlag.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Veel gemeenten hebben al een officiële vlag, maar onze gemeente nog niet. Er is daarom een ontwerpwedstrijd voor alle inwoners uitgeschreven. Maar kinderen hebben hierin ook een stem, daarom heeft de gemeenteraad alle Krimpenerwaardse jongens en meisjes uit groep 5 t/m 8 opgeroepen om een eigen kindervlag te ontwerpen.

Dat was een groot succes, want 131 ontwerpen kwamen per post en via de mail binnen. Vaak voorzien van een uitleg over het kleurgebruik, blauw en groen waren favoriet. Ook werden de symbolen die onze gemeente vertegenwoordigen, zoals molens, kaas, koeien, vaak toegepast. Waarbij het gemeentewapen met sterretjes en kroontjes niet vergeten werd.

De juryleden, bestaande uit de Goudse kinderburgemeester Ruben Mourik, kunstschilder Corry Kooy en commissielid Erik van der Does de Bye hadden de taak om uit de vele inzendingen het mooiste ontwerp te kiezen. Zij waren unaniem, dat Hannah van Vianen (10 jaar) uit groep 7 van de Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk aan den IJssel de mooiste vlag had gemaakt.

Wanneer ze aan de Krimpenerwaard denkt, moet ze denken aan “de weilanden met de mooie blauwe sloten ertussen. Het geel in de vlag kun je zien als een kaas, die door de vele boeren in de Krimpenerwaard wordt gemaakt of als de opgaande zon in de mooie polder”. De juryleden vonden dat mooi verwoord en de tekening maakt dat ook duidelijk.

Op vrijdagochtend 9 oktober zal Hannah de winnende vlag samen met haar klasgenootjes en locoburgemeester Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) in in het echt gaan hijsen, zodat iedereen de kindervlag kan zien wapperen.

Gemeente Krimpenerwaard plaatst insectenhotels voor behoud van bijen en insecten

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is het samen herstellen van de biodiversiteit zeer waardevol voor iedereen. Gemeente Belang Krimpenerwaard staat volledig achter onderstaande activiteit die in de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard verder over de gemeente uitgerold mag gaan worden.

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo’n 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk. De provincie is een actie gestart voor de bijen en heeft daarom dit jaar insectenhotels uitgedeeld.

De gemeente Krimpenerwaard heeft ook een insectenhotel van de provincie ontvangen. Dit hotel is vrijdag 2 oktober geplaatst op de Algemene begraafplaats Lageweg. Ook op andere locaties in de verschillende kernen in de gemeente Krimpenerwaard plaatst de gemeente dit najaar insectenhotels.

Met het plaatsen van insectenhotels draagt de gemeente bij aan een groot bijen- en insectenlandschap, waarin de natuur én de mensen opbloeien. Een bijenlandschap is een groot netwerk van tuintjes, terreinen, bermen, akkerranden en groengebieden met heel veel bloemen. De bij kan zo van het ene gebied met voldoende stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen.

Klik hier voor het hele artikel.

Wethouder Hofman opende, samen met Jelle, het insectenhotel op de Algemene begraafplaats Lageweg, Ouderkerk aan den IJssel.