Herontwikkeling en meer groen is het uitgangspunt

Het voornemen om aan de Meidoornstraat te Bergambacht een herontwikkeling te realiseren voor de huisvesting van onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek kan op steun van Gemeente Belang Krimpenerwaard rekenen.

Het voormalige postkantoor op de locatie Meidoornstraat is nodig om een robuust kavel te creëren om de toekomstige plannen te realiseren. Deze voorgenomen ontwikkelingen zorgen voor een kwalitatieve impuls voor deze locatie en Bergambacht in zijn geheel.

In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard is naast de herontwikkeling van deze locatie het realiseren van meer groen op deze locatie een zeer belangrijke randvoorwaarden in deze ontwikkeling.

De eigenaar van het voormalige postkantoor is bereid het gebouw aan de gemeente te verkopen en eigenaar te worden van de bibliotheek aan de Esdoorn te Bergambacht. De bibliotheeklocatie zal tijdelijk verplaatst worden naar de Pleinstraat 4.

Had de gemeente niet eerder het voormalige postkantoor kunnen kopen, in principe wel, echter de onroerendgoedmarkt is weerbarstig, waar de gemeente bij andere projecten wel aan het langste touw kon trekken was het in deze situatie niet het geval.

Gemeente Belang Krimpenerwaard constateert wel dat de gemeente oplossingsgericht acteert in deze met als doel om een herontwikkeling te laten plaatsvinden met meer groen op deze locatie dan nu de situatie is.