Herontwikkeling Galgoord Haastrecht

Recent zijn de politieke partijen door wethouder Leon de Wit (Gemeente Belang Krimpenerwaard) geïnformeerd over de herontwikkeling van bedrijventerrein Galgoord in Haastrecht.

In november 2016 heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard een motie aangenomen om de bedrijventerreinen Galgoord en Schoonhoven-Noord met prioriteit aan te pakken.

De herontwikkeling van Galgoord heeft als doel een gemengde bestemming van detailhandel, woningen en bedrijven te realiseren. In de herontwikkeling is de verplaatsing van de supermarkt van de Grote Haven meegenomen. De supermarkt krijgt een prominente plaats in de herontwikkeling met voldoende parkeervoorzieningen. De verplaatsing van de supermarkt creëert kansen voor een upgrading van de Grote Haven.

Wethouder Leon de Wit gaf aan dat bovenstaande tekening een voorbeeld -verkaveling is waaraan ook de klankbordgroep haar bijdrage heeft geleverd. Met de betrokken ondernemers zal deze verkaveling worden uitgewerkt in definitieve plannen op dezelfde positieve wijze als de afgelopen maanden is gebeurd zo gaf wethouder Leon de Wit aan.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content dat parallel aan het proces van de herontwikkeling van Galgoord de mogelijkheden verkend   worden voor een tweede oeververbinding over de Hollandsche IJssel. Op dit moment is de karakteristieke ophaalbrug over de Hollandsche IJssel anno 1883 de enige oeververbinding en zorgt voor veel ongewenste verkeersbewegingen in het centrum van Haastrecht, de aanleg van een tweede oeververbinding kan deze ongewenste verkeersbewegingen beter reguleren.

Gemeente Belang Krimpenwaard is zeer verheugd met bovenstaande ontwikkelingen. In een eerdere periode heeft de Vrije Kiesvereniging Gemeente Belang in de toenmalige gemeente Vlist al voor een tweede oeververbinding vanaf de locatie Galgoord gepleit.

Daarnaast zijn bovenstaande ontwikkeling een mooie impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en economische ontwikkelingen voor Haastrecht specifiek en de Krimpenerwaard in zijn geheel.