Wijzigingen APV Krimpenerwaard

Op 24 september 2019 is er een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpenerwaard 2018 (APV) aangeboden aan de gemeenteraad. Ook werd aangegeven dat er na één jaar een evaluatie zou plaatsvinden van de APV.

De afgelopen maanden is advies gevraagd aan de diverse afdelingen van de gemeente Krimpenerwaard, aan de politie en het Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT) over de actuele APV, hieruit zijn een aantal wijzigingen voortgekomen. Onderstaand een tweetal voorbeelden van wijzigingen in de APV. Recent zijn in de commissie de wijzigingen besproken. Tijdens de raadsvergadering van november wordt de gewijzigde APV vastgesteld.

Ondermijning

De APV wordt op een aantal onderwerpen aangevuld, zo krijgt ondermijning een prominente plaats in de APV. Ondermijning is een begrip dat zich lastig in één zin laat vangen “Ondermijning betekent dat de rechtsorde onder druk komt te staan door de georganiseerde criminaliteit.” Hennepkwekerijen en drugshandel zijn misschien wel de bekendste vormen, maar ook o.a. illegale autohandel, illegaal gokken, mensenhandel, prostitutie en witwaspraktijken zijn vormen die voor kunnen komen.

Lachgas

Juli 2020 heeft de gemeenteraad de Motie van Gemeente Belang Krimpenerwaard en ChristenUnie met betrekking tot het oneigenlijk gebruik van lachgas aangenomen. Het oneigenlijk gebruik van lachgas leidt vaak tot overlastsituaties en is schadelijke voor de gebruikers.

Tijdens de behandeling in de commissie gaf Willem Schoof (Gemeente Belang Krimpenerwaard) aan om een campagne voor jongeren in de Krimpenerwaard te starten om de jongeren op de negatieve effecten van het gebruik van lachgas te wijzen.

Klik hier voor het artikel: Verbod lachgas en dragen messen opgenomen in APV Krimpenerwaard.

Klik hier voor het artikel: Verbod op lachgas in APV Krimpenerwaard.

Klik hier voor het artikel: Gebruik lachgas.