Voortgangsnotitie Raden in Verzet

Het Actiecomité Raden in Verzet is sinds de ALV van de VNG volop actief gebleven, de gezamenlijke motie heeft het prachtig gehaald, maar de problemen zijn daarmee natuurlijk nog niet opgelost.

Klik hier voor de voortgangsrapportage Raden in Verzet.

Gemeente Belang Krimpenerwaard steunt de actie “Raden in verzet” en heeft tijdens de raadsvergadering van 16 september een motie ingediend om deze actie te ondersteunen. De Gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft unaniem de motie “Raden in verzet” ondersteund.

Op initiatief van de gemeenteraad van Zoetermeer is de actie “Raden in verzet” opgezet. Het doel van de actie is om met zoveel mogelijk gemeenteraden aan het rijk, minister en Tweede Kamer, duidelijk te maken dat er met ingang van dit lopende jaar structureel extra geld nodig is voor de gemeenten.

Gemeenten kampen met ernstige financiële tekorten doordat het rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken. Daarnaast hebben gemeenten ernstige financiële tekorten doordat het rijk de eigen bijdragen voor de Wmo heeft aangepast, en daarbij te weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten om de deze op te vangen. Het rijk besteedt allerlei taken uit aan gemeenten maar weigert de gemeenten hiervoor financieel te compenseren.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.