50 jongeren voor masterclass “Alles is politiek?!”

Vijftig jongeren hebben zich aangemeld voor voor de masterclass “Alles is politiek?!” in de Krimpenerwaard.

Vanwege deze overweldigende belangstelling is de aanmelding voor de masterclass “Alles is politiek?!” gesloten. Wil je toch graag meedoen dan word je naam op een wachtlijst geplaatst.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Vragen over sociale huurwoningen plan Galgoord

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft vragen aan Groen Wonen Vlist gesteld naar aanleiding van de mail van Groen Wonen Vlist aan Gemeente Belang Krimpenerwaard met betrekking tot het plan Galgoord.

In betreffende mail van Groen Wonen Vlist wordt aangegeven dat zowel met de projectontwikkelaar als met de gemeente contact geweest is zonder het gewenste resultaat, het creëren van sociale huurwoningen in het plan Galgoord.

Tijdens het fractieoverleg van Gemeente belang Krimpenerwaard kwam de vraag naar boven “welke actie(s)” heeft Groen Wonen Vlist daarnaast ingezet om het beoogde resultaat te behalen. Zijn er naast de aangegeven contactmomenten nog gesprekken/contactmomenten met de projectontwikkelaar en de gemeente geweest en zo ja wat waren de resultaten hiervan. 

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard wacht de beantwoording op bovenstaande vragen af. Wordt vervolgd.