Verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard met Prikker op de Kaart

‘Laat uw stem horen’

Verkeersveiligheid is een belangrijk item in de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente gaat de komende tijd de risicovolle verkeerssituaties in heel de gemeente in kaart brengen. Het is een onderzoek waarbij u als inwoner van Krimpenerwaard – op een digitale kaart – kunt aangeven welke punten u in uw omgeving als verkeersonveilig ervaart en waarom. We vragen u ook aan te geven waar u vaak fietst – zodat we een beter beeld krijgen van de veelgebruikte fietsroutes in de gemeente.

Wethouder Jan Vente: “Elk ernstig ongeluk in het verkeer is er mij één te veel: we moeten naar de nul toe. Dat vraagt om een slimme en gerichte aanpak om risico’s te verminderen. Ik hoop dat u uw stem wilt laten horen via de digitale enquête. En ons zo helpt om de juiste plekken te vinden waar de verkeersveiligheid beter kan.”

Rijden de auto’s te hard, is het bijvoorbeeld een onduidelijke voorrangssituatie, kun je het verkeer maar moeilijk aan zien komen? U kunt het allemaal aangeven.

Laat uw stem horen en geef uw persoonlijke top 3 van verkeersonveilige locaties aan op de kaart via: https://mappinion.app/v/krimpenerwaard

U kunt de enquête tot en met zondag 03 januari 2021 invullen. De gegevens worden, samen met andere gegevens over verkeersveiligheid en weginrichting, gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente deelt de gegevens met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op plekken waar hij wegbeheerder is.

De enquête is anoniem. U hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten.

Heeft u vragen over dit onderzoek dan kunt u een e-mail sturen naar: verkeersveiligheid@krimpenerwaard.nl

Masterclass om jeugd te enthousiasmeren voor lokale politiek

Om jongeren in de Krimpenerwaard te interesseren voor de lokale politiek worden er in de Krimpenerwaard voor de verschillende groepen jongeren politiek gerelateerde activiteiten georganiseerd. Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft hier op een eerder moment al aandacht aangegeven.

Afgelopen week was de eerste bijeenkomst masterclass “Alles is politiek?!” voor jongeren in de raadzaal in Lekkerkerk.

Binnenkort gaan de politieke partijen uit de gemeenteraad speeddaten met deze politici in de dop als onderdeel van de masterclass.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Portretten van multiculturele vrouwen in de polder

Het eerste exemplaar van het boek ‘Kleurrijk en de vrouw die slaat de trom’ werd vrijdag 27 november in ontvangst genomen door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard). Het boek van Loes Ambrosius bevat portretten van multiculturele vrouwen in onze polder.

Klik hier voor het artikel. Boek ‘Kleurrijk’: portretten van multiculturele vrouwen in de polder.

Molen Den Arend in Bergambacht kleurt Oranje

Vanaf 25 november kleurt molen Den Arend in Bergambacht 16 dagen lang oranje. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit is een onderdeel van de campagne Orange The World van de Verenigde Naties en is tot stand gekomen dankzij een burgerinitiatief.

Maaike van de Graaf is inwoner van Bergambacht. Ze werkt als beleidsadviseur bij het team Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de gemeente Rotterdam. Het onderwerp ‘geweld tegen vrouwen en meisjes’ is haar beroepsmatig niet onbekend. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en meisjes.

Wethouder Sleeuwenhoek ontsteekt oranje licht
Om ook in de gemeente Krimpenerwaard aandacht voor dit onderwerp te vragen, heeft Maaike van de Graaf zich ingezet om molen Den Arend in Bergambacht 16 dagen lang oranje te laten kleuren. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) was blij met het initiatief en ontstak woensdagavond het licht. Het oranje uitlichten van een gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange The World. De kleur oranje staat symbool voor een zonsopkomst in de wereld, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Gemeente Krimpenerwaard ondersteunt het initiatief van harte en is van plan de campagne Orange the World vanaf 2021 op te nemen in haar uitvoeringsprogramma.

Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd
Het thema van de Orange the Worldcampagne in Nederland dit jaar is “Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd”. Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie. Vaak zijn daar al veel geweldsincidenten aan vooraf gegaan. Het is belangrijk het taboe op melden weg te nemen door geweld tegen vrouwen en meisjes bespreekbaar te maken. Zeker nu berichten van een toename van geweld achter de voordeur en online (seksueel) misbruik binnenstromen vanuit de hele wereld. Melden van geweld kan via het landelijk telefoonnummer van Veilig Thuis 0800-2000, 24/7 gratis bereikbaar.