Keuzes voor de toekomst maken

Onderstaand artikel is vandaag in Het Kontakt gepubliceerd

Onze samenleving is door de impact van het coronavirus op dit moment moeilijk te voorspellen. Waar een jaar geleden nog veel zaken vanzelfsprekend waren zijn deze in de huidige tijd onvoorspelbaar.  Deze onvoorspelbaarheid creëert maatschappelijke ongerustheid op vele terreinen zoals het welbevinden van mensen, het onderwijs en het behoud van werk om enkele voorbeelden te noemen.

Deze ongerustheid treft ook de Gemeente Krimpenerwaard op het financiële vlak. Het is een hele opgaven om de begroting voor 2021 en verder op te stellen. Zo stijgen de OZB, riool en afvalheffing licht. De kosten op b.v. het sociaal domein blijven stijgen. Het rijk hevelt taken over naar de gemeente zonder daar een adequate financiële vergoeding tegenover te stellen.

Leefbaarheid en vitale kernen staan bij Gemeente Belang Krimpenerwaard hoog in het vaandel. Deze uitgangspunten en de financiële positie van de gemeente Krimpenerwaard creëren een spanningsveld bij het maken van keuzes.

Gemeente Belang Krimpenerwaard kiest ervoor om plannen en ambities zoals aangegeven in het coalitieakkoord te gaan temporiseren. Dus plannen wel uitvoeren maar op een ander en later moment dan gepland.

Op de website van de gemeente staat een overzicht van de projecten die in alle kernen in uitvoer zijn. Recent zijn er een aantal voetbalvelden in Krimpenerwaard gerenoveerd en is het sportaccommodatieplan in uitvoer om een paar voorbeelden te noemen.

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is dit een denkrichting om deze weerbarstige tijd te trotseren en een fundament voor de toekomst te leggen.

Willem Schoof

Fractievoorzitter

Gemeente Belang Krimpenerwaard