Geef jij jouw mening over vuurwerk in onze gemeente?

Vul de vragenlist in op https://research2evolve.datacoll.nl/pyjrqcawyh?l=nl

De antwoorden van deze vragenlijst worden meegenomen in het gesprek dat de gemeenteraad hier eind november over heeft.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad weet wat jij als inwoner van vuurwerk vindt en of je voor of tegen een algeheel vuurwerkverbod bent.

Als het vuurwerkverbod er komt, gaat het in vanaf de jaarwisseling van 2022 – 2023. De Rijksoverheid bekijkt of er ook komende jaarwisseling een tijdelijk vuurwerkverbod zal gelden. Hier is nog geen beslissing overgenomen.