Klimaatslimme boeren in Vlist starten met waterinfiltratie in de veenweiden

Op 5 november gaf gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van provincie Zuid-Holland het startsein voor de aanleg van waterinfiltratie in de polders bij Vlist. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gebeurde dit vanuit het provinciehuis. Het werd een online sessie met o.a. de 21 melkveehouders uit de Lopiker- en Krimpenerwaard bij wie in totaal 352 ha veenweiden gedraineerd gaat worden. Daarmee werken zij aan minder bodemdaling, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit.

In de polders bij Vlist pakken 21 melkveehouders hun rol in het realiseren van klimaatdoelen en het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Zij doen dit onder begeleiding van de agrarische natuurverenigingen (ANV) Weidehof en Lopikerwaard. De melkveehouders investeren samen in de aanleg van een waterinfiltratiesysteem (WIS). Bij lage grondwaterstand zorgen deze drains voor infiltratie, bij hoge grondwaterstanden voor ontwatering. Dit zorgt voor een vermindering van bodemdaling van 30-50% en draagt bij aan CO₂ reductie. De nattere percelen zijn in de zomer aantrekkelijker voor weidevogels omdat er meer voedsel te vinden is. De drie polders liggen ten oosten van het riviertje de Vlist: Bonrepas, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart.

Klik hier voor meer informatie over “Klimaatslimme boeren in Vlist”.

Klik hier voor meer informatie over “Klimaatslimme boeren in Vlist”.