Begroting Gemeente Krimpenerwaard aangenomen

Tijdens de begrotingsbehandeling in het Raadhuis van Alphen aan den Rijn is de begroting 2021 van de gemeente Krimpenerwaard met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Onderstaand inbreng fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard tijdens de begrotingsraad.

Voorzitter,

Gemeente Belang Krimpenerwaard sloot 16 september jl. haar algemene beschouwingen op de kadernota af met de woorden.

Waar een jaar geleden nog veel zaken vanzelfsprekend waren zijn deze in de huidige tijd onvoorspelbaar. En deze onvoorspelbaarheid creëert maatschappelijke ongerustheid op vele terreinen. Voor Gemeente Belang Krimpenerwaard is deze onvoorspelbaarheid geen voedingsbodem om bij de pakken neer te gaan zitten.

Laten we het goede koesteren en uitbouwen. En zo staat de fractie van Gemeente Belang Krimpenerwaard er nog steeds in.

Deze ongerustheid treft ook de Gemeente Krimpenerwaard op het financiële vlak. Het is een hele opgaven om de begroting voor 2021 en verder op te stellen. Zo stijgen de OZB, riool en afvalheffing licht.

De provincie Zuid – Holland toont weinig empathie in haar controlerende rol naar de gemeente m.b.t. de begroting 2021 en verder. Eenieder in bestuurlijk Nederland is op de hoogte wat de oorzaak hiervan is. Het rijk hevelt taken over naar de gemeente zonder daar een adequate financiële vergoeding tegenover te stellen. De fractie van Gemeente Belang Krimpenerwaard had hierin een andere houding van de provincie verwacht.

Financieel toezicht daar toornt Gemeente Belang Krimpenerwaard niet aan. Echter in deze situatie was en is gezamenlijk optrekken in deze zoals de VNG, De Raden in Verzet om een paar voorbeelden te noemen een sterk signaal naar Den Haag toe geweest. Het op deze wijze over hevelen van taken naar gemeente toe geeft geen pas dat moet de strekking van alle betrokken naar Den Haag zijn.

De aangeboden begroting en de 1e begroting wijziging krijgen de goedkeuring van Gemeente Belang Krimpenerwaard. Er wordt voorgesorteerd op kostenreductie in het sociaal domein en de Eneco-middelen worden op een andere wijze ingezet.

Laten we het goede koesteren en uitbouwen. Gemeente Belang Krimpenerwaard wil dit met een paar voorbeelden illustreren.

  • Zo zijn de uitgangsnotitie Sociaal Domein omarmd door de maatschappelijke partners.
  • De aanmeldingen van de masterclass Alles is Politiek is succesvol.
  • Nieuwbouw VMBO school Schoonhoven
  • De vele woningbouwprojecten in de gemeente.
  • Recent zijn er een aantal voetbalvelden in Krimpenerwaard gerenoveerd.
  • Het sportaccommodatieplan is in uitvoer
  • Klimaatslimme boeren in Vlist starten met waterinfiltratie in de veenweiden.
  • Verduurzaming en energietransitie (inzet inwoners – bedrijfsleven – gemeente)
  • De verschillende vormen van inwonersparticipatie die in onze gemeente gehanteerd wordt.

Bij inwonersparticipatie wil ik even stil blijven staan. Is het begrip inwonersparticipatie voor eenieder hetzelfde, en zijn de verwachtingspatronen voor eenieder hetzelfde bij inwonersparticipatie.

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard doet bij deze een voorstel om het begrip ‘’inwonersparticipatie’’ bespreekbaar te maken om duidlijkheden en onduidelijkheden helder te krijgen.

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft begrepen dat onderdelen van de reconstructie van Buiten de Veerpoort in Schoonhoven doorgeschoven zijn. Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard doet bij deze het voorstel om te bespreken welke mogelijkheden zich opdoen om deze reconstructie verder invulling te geven.

Gemeente Belang Krimpenerwaard ziet uit naar het realiseren van een afvalbrengstation in de Krimpenerwaard en de eventuele besparingen die daarmee zijn te behalen.

Leefbaarheid en vitale kernen staan bij Gemeente Belang Krimpenerwaard hoog in het vaandel. Deze uitgangspunten en de financiële positie van de gemeente Krimpenerwaard creëren een spanningsveld bij het maken van keuzes. En zoals eerder aangegeven de aangeboden begroting en de 1e begroting wijziging krijgen de goedkeuring van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Voorzitter.

Voor dat ik ga afsluiten. De taalverruwing in de maatschappij/politiek is groeiende. Als lokale politici worden wij hier ook mee geconfronteerd. 

Bij deze een oproep, we zijn het niet altijd met elkaar eens en dat hoeft ook niet, dat is het mooie en de kracht van onze democratie. Laten wij elkaar op basis van feiten en respect bejegenen.

Laten we het goede koesteren en uitbouwen.