Burgemeesters sturen brief naar minister wegens geluidsoverlast motorfietsen

Op 30 oktober 2020 hebben burgemeesters Roel Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard en Laurens de Graaf van de gemeente Lopik gezamenlijk een brief gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de ernstige geluidsoverlast die in beide gemeenten wordt veroorzaakt door motorfietsen. 

In de brief vragen Cazemier en De Graaf aandacht voor onder andere het verlagen van de geluidsnorm voor motorfietsen naar een maatschappelijk acceptabel niveau en een verbeterd en vereenvoudigd systeem om te handhaven. Ook hopen zij op meer wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om de overlast nog meer in te kunnen perken waar nodig.

De burgemeesters hebben bij het opstellen van de brief nauw samengewerkt met gemeentelijke actiegroepen en de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen). De NEFOM is blij met dit initiatief en heeft de betreffende brief ter beschikking gesteld aan alle leden.

Klik hier voor het artikel: Motie overlast motoren aangenomen.

Klik hier voor de brief van burgemeester Roel Cazemier en burgemeester Laurens de Graaf van de gemeente Lopik.