Molen Den Arend in Bergambacht kleurt Oranje

Vanaf 25 november kleurt molen Den Arend in Bergambacht 16 dagen lang oranje. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit is een onderdeel van de campagne Orange The World van de Verenigde Naties en is tot stand gekomen dankzij een burgerinitiatief.

Maaike van de Graaf is inwoner van Bergambacht. Ze werkt als beleidsadviseur bij het team Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de gemeente Rotterdam. Het onderwerp ‘geweld tegen vrouwen en meisjes’ is haar beroepsmatig niet onbekend. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en meisjes.

Wethouder Sleeuwenhoek ontsteekt oranje licht
Om ook in de gemeente Krimpenerwaard aandacht voor dit onderwerp te vragen, heeft Maaike van de Graaf zich ingezet om molen Den Arend in Bergambacht 16 dagen lang oranje te laten kleuren. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) was blij met het initiatief en ontstak woensdagavond het licht. Het oranje uitlichten van een gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange The World. De kleur oranje staat symbool voor een zonsopkomst in de wereld, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Gemeente Krimpenerwaard ondersteunt het initiatief van harte en is van plan de campagne Orange the World vanaf 2021 op te nemen in haar uitvoeringsprogramma.

Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd
Het thema van de Orange the Worldcampagne in Nederland dit jaar is “Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd”. Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie. Vaak zijn daar al veel geweldsincidenten aan vooraf gegaan. Het is belangrijk het taboe op melden weg te nemen door geweld tegen vrouwen en meisjes bespreekbaar te maken. Zeker nu berichten van een toename van geweld achter de voordeur en online (seksueel) misbruik binnenstromen vanuit de hele wereld. Melden van geweld kan via het landelijk telefoonnummer van Veilig Thuis 0800-2000, 24/7 gratis bereikbaar.