Nieuwsbrief Gemeente Belang Krimpenerwaard

Vanaf 1 januari verschijnt de digitale nieuwsbrief van Gemeente Belang Krimpenerwaard om de twee weken.

Interesse in onze nieuwsbrief, mailtje naar w.schoof@krimpenerwaard.nl en per omgaande treft u de nieuwsbrief in uw mailbox aan. De leden van Gemeente Belang Krimpenerwaard ontvangen de nieuwsbrief automatisch in hun mailbox.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard, een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2021.

Willem Schoof

Fractievoorzitter

HackShield leert kinderen over de online wereld

Wil jij je gemeente helpen en Cyber Agent worden?

Vraag dan aan je ouders of je mee mag spelen en meld je snel aan via www.joinhackshield.nl. Vergeet niet aan te vinken dat je Junior Cyber Agent van onze gemeente wil worden en vul dus ‘Krimpenerwaard’ in.

De gemeente Krimpenerwaard nodigt kinderen van 8 tot en met 12 jaar uit om de strijd aan te gaan tegen cybercriminaliteit. De gemeente heeft zich aangesloten bij het educatieve computerspel HackShield.

Door het spelen van de online game HackShield worden kinderen zich bewust van cybercriminaliteit en maakt het hen weerbaarder. En dat is belangrijk, want criminelen werken niet alleen op straat, maar ook online. Cybercriminaliteit wordt hierdoor een steeds groter probleem. Daarom deze oproep om Cyber Agent te worden. Dat kan door de game HackShield te spelen op www.joinhackshield.nl of de app voor smartphone en tablet te downloaden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft tijdens de behandeling van het integraal veiligheidsbeleid in de gemeente een pleidooi gehouden om meer aandacht te schenken aan cybercriminaliteit, voorlichting aan jongeren is hier een onderdeel van.

Klik hier voor meer informatie over Cyber Agent in de Krimpenerwaard.

Eén welzijnsorganisatie Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content dat vanaf 1 januari 2021 de drie welzijnsorganisaties in de gemeente Krimpenerwaard samen verder gaan als één welzijnsorganisatie ”WelZijn Krimpenerwaard”. Gemeente Belang Krimpenerwaard wenst de nieuwe welzijnsorganisatie heel veel succes toe.

Waardering voor lokale kennis en expertise

Met WelZijn Krimpenerwaard worden (lokale) kennis en expertise gebundeld in een organisatie die zich inzet voor alle inwoners binnen de gemeente Krimpenerwaard. Volgens wethouder Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) biedt één stichting ook: ‘ruimte voor kennisgroei van de medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast kan de organisatie een grote rol vervullen in het bevorderen van het welzijn van onze inwoners’.

SWOS, SWOK en St. WON gaan verder als WelZijn Krimpenerwaard

Behouden wat goed is, vernieuwen waar nodig

De nieuwe stichting koestert de bestaande doelstellingen én ziet nieuwe kansen. Directeur Gerjo Goudriaan (uitvoering en beleid) stelt dat: ‘de huidige welzijnsorganisaties met vrijwilligers een prachtige aanbod hebben gecreëerd waar veel mensen baat bij hebben. Ik streef ernaar dit moois te behouden én te werken aan noodzakelijke vernieuwing’. Zo blijft WelZijn Krimpenerwaard in alle 11 woonkernen informatie en advies, leuke activiteiten en bijeenkomsten aanbieden. Ook ondersteuning bij een klusje, of vervoer naar het ziekenhuis of familie in de buurt blijft mogelijk.

Toekomstige ontwikkelingen

De komende tijd zal WelZijn Krimpenerwaard in kaart brengen of alle woonkernen goed zijn toegerust op ontwikkelingen in de toekomst. Bij die toekomstige ontwikkelingen kan worden gedacht aan: meer aandacht voor een gezonde leefstijl, ruimte voor eigen initiatieven in eigen buurt en woonkern, nog stevigere samenwerking met samenwerkingspartners zoals bibliotheek en huisartsen. ‘Dit alles doen we zodat de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard kunnen blijven meedoen en erbij horen. Daar doen we het tenslotte voor.’ Aldus Esther Leenhouts, directeur bedrijfsvoering

Alle medewerkers en vrijwilligers van de huidige stichtingen gaan mee naar de nieuwe organisatie. De organisatie zal door de directeuren Gerjo Goudriaan (uitvoering en beleid) en Esther Leenhouts (bedrijfsvoering) aangestuurd worden.  

De nieuwe website is www.welzijnkrimpenerwaard.com

Kunstwerk eeuwenoud Stolks ambacht van boerenkaas maken valt van sokkel

Het in september 2016 door wethouders Lavinja Sleeuwenhoek en Dilia Blok onthulde kunstwerk “De drie kazen en een klont boter” staat niet meer op haar sokkel op de rotonde in Stolwijk. Door een tot nu toe onverklaarbare reden is het kunstwerk van haar sokkel gevallen.

Het kunstwerk symboliseerde het eeuwenoude Stolkse ambacht van boerenkaas maken. In Stolwijk wordt al sinds de dertiende eeuw boerenkaas gemaakt.

In het gemeentewapen van de voormalige gemeente Stolwijk was dit ook zichtbaar. Drie kazen en een klont boter.

Het kunstwerk is op initiatief van VlistOnderneemt tot stand gekomen en werd mede gefinancierd door de gemeente Krimpenerwaard, twee Stolwijkse bedrijven en particulieren giften.

Foto: J. Koot.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het kunstwerk wordt teruggeplaatst.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.