Woningtoewijzing anders organiseren gehonoreerd

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft tijdens de raadsvergadering in juni 2019 een motie ingediend om een onderzoek te starten wat de mogelijkheden zijn om de woningtoewijzing zo in te richten dat niet de gemeente Krimpenerwaard het uitgangspunt is voor woningtoewijzing maar de kern op zich.

Om op deze wijze woningzoekenden die een voorkeur hebben om in de huidige kern te blijven wonen, maar wel willen verhuizen binnen de kern een voorkeurspositie krijgen boven woningzoekenden buiten de kern. Het college heeft deze motie overgenomen en deze wijziging voor het toekennen van woningen is nu opgenomen in de geactualiseerde Huisvestingsverordening Krimpenerwaard.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de geactualiseerde Huisvestings -verordening Krimpenerwaard 2021 vast te stellen met als belangrijkste wijzigingen dat lokale woningzoekenden met voorrang (maximaal 25 procent) een woning toegewezen kunnen krijgen in hun eigen kern, mantelzorgurgentie nu ook voor eigen inwoners mogelijk is, loting als extra toewijzingsmethode is toegevoegd en gedwongen verkoop van de woning als urgentiegrond is toegevoegd.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met deze geactualiseerde Huisvestingverordening deze geeft een prima impuls voor de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen van de Krimpenerwaard.

Klik hier voor het artikel: Woningtoewijzing anders organiseren.