Dialoogtafel uitvoeringsprogramma cultuur

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 17 november 2020 het uitvoeringsprogramma cultuur aangeboden aan de gemeenteraad met daarbij een raadsvoorstel. De gemeenteraad gaat hierover op 2 februari 2021 een besluit nemen.

Op 1 december is in de beeldvormende commissie SBBV van het uitvoeringsprogramma besproken. De raad heeft in deze bijeenkomst een eerste beeld kunnen vormen en vragen kunnen stellen. Toen is afgesproken dat ze vóór de volgende bespreking in de oordeelsvormende commissie SBBV nog meer inzicht willen krijgen in het onderwerp en de vraagstukken die spelen door een dialoogtafel te organiseren. Deze dialoogtafel zal digitaal plaatvinden op dinsdag 5 januari a.s.

Voor deze dialoogtafel zijn uitgenodigd, een afvaardiging van de diverse cultuurorganisaties uit de Krimpenerwaard, collegeleden, ambtelijke ondersteuning en raad en -commissieleden.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard digitaal aanwezig. Géja Stuijt – Ada van Buren – Willem Schoof.

Klik hier voor de agenda dialoogtafel uitvoeringsprogramma cultuur.