Benieuwd naar de toekomst van onze Krimpenerwaard?

Bezoek online bijeenkomst op 6 januari 2021

De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk met elkaar als samenleving te werken aan een toekomstgerichte Krimpenerwaard met vitale kernen en een krachtig buitengebied. Samen behouden wat goed is en samen werken aan een veilige, gezonde en duurzame Krimpenerwaard.

Wethouder Leon de Wit (Gemeente Belang krimpenerwaard) “Onze’ Krimpenerwaard beschikt over een veelheid aan kwaliteiten en waarden. Natuurlijk moeten we ook voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen en de impact daarvan op onze leefomgeving. Ik ben er trots op dat we als gemeente in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben opgeschreven wat dat betekent voor een toekomstgerichte Krimpenerwaard.

Het college van B & W heeft deze waarden, ambities en speerpunten vastgelegd in de Omgevingsvisie Krimpenerwaard. Een visie die geldt voor het gehele grondgebied van onze gemeente. En een visie die ons allemaal helpt te blijven werken aan een gebied waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is.”

Klik hier voor het hele artikel.

Klik hier voor meer informatie over de Omgevingsvisie Krimpenerwaard.

Klik hier voor de Omgevingsvisie Krimpenerwaard.