Onderwaterdrainage als middel tegen bodemdaling in serie Netvlist

Recent gaf gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van provincie Zuid-Holland het startsein voor de aanleg van waterinfiltratie in de polders bij Vlist. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gebeurde dit vanuit het provinciehuis. Het werd een online sessie met o.a. de 21 melkveehouders uit de Lopiker- en Krimpenerwaard bij wie in totaal 352 ha veenweiden gedraineerd gaat worden. Daarmee werken zij aan minder bodemdaling, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Op RTV Krimpenerwaard is op donderdag 7 januari de eerste uitzending te zien van de serie Netvlist.

Klik hier voor het artikel: Serie Netvlist op RTV Krimpenerwaard.

In de door Alma filmproducties geproduceerde serie is te zien dat door het toepassen van onderwaterdrainage een inzet gedaan wordt om de bodemdaling te verminderen.