Integraal Beleidskader Sociaal Domein ter inzage

In het concept beleidskader sociaal domein is vastgelegd welke toekomstige ontwikkelingen de gemeente ziet voor het sociaal domein. Met dit concept beleidskader sociaal domein wil de gemeente Krimpenerwaard een belangrijke stap zetten op weg naar een meer integrale dienstverlening met betrekking tot ondersteuning en zorg voor onze inwoners. Het concept beleidskader sociaal domein definieert missie, visie en leidende principes die passen bij gemeente Krimpenerwaard én bij een optimale dienstverlening. Het beleidskader helpt de gemeente bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten.

Het concept integraal beleidskader Sociaal Domein ligt vanaf 5 januari 2021, gedurende zes weken tot en met 16 februari 2021 ter inzage. Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt het concept beleidskader Sociaal Domein digitaal ter inzage aangeboden.

Klik op onderstaande afbeelding voor het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk; info@krimpenerwaard.nl.

Klik hier voor meer informatie over het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) heeft het sociaal domein in haar portefeuille naast samenleving, onderwijs en sport