Raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV)

Op dinsdag 12 januari vergadert de raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV) digitaal vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                  

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard digitaal aanwezig Ada van Buren en Géja Stuijt.