Gemeente Krimpenerwaard wil één centrale locatie in plaats van vier gemeentekantoren

Interview met wethouder Leon de Wit (Gemeente Belang Krimpenerwaard) in het programma “West wordt Wakker” van Omroep West met betrekking tot het voornemen een nieuw gemeentehuis te realiseren.

De gemeente Krimpenerwaard wil toch een nieuw gemeentehuis bouwen op een centrale locatie. Dat is goedkoper en duurzamer dan het opknappen en verduurzamen van de vier huidige gemeentekantoren. Waar het nieuwe gemeentehuis komt te staan en hoe het eruit komt te zien, is nog niet bekend. Dat wordt later besproken.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot dit interview.

Speeltuintje Knotwilgenstraat

Het aanzicht van het speeltuintje in de Knotwilgenstraat in Schoonhoven is voor Gemeente Belang Krimpenerwaard commissielid Géja Stuijt een doorn in haar oog. Géja Stuijt vraagt zich hardop af “Je laat je kind daar toch niet spelen. Het speeltuintje ziet er rommelig en desolaat uit. Het onderhoud is niet wat het wezen moet”.

Er is contact met de gemeente geweest met als resultaat dat er geveegd is, maar om nu te zeggen “Het ziet er aantrekkelijk en uitnodigend voor de kinderen uit”. Daar is het resultaat te pover voor. Voor Géja een reden temeer om nogmaals aandacht voor het speeltuintje in de Knotwilgenstraat te vragen.

Onderstaande foto’s zijn in de periode van 7 januari tot 14 januari 2021 op genoemde locatie gemaakt.

Tussenevaluatie vergadermodel BOB uitgesteld

Sinds 1 januari 2020 wordt in de gemeente vergaderd volgens het BOB- model. Een driedeling waarbij eerst Beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in de Oordeelsvorming wordt gedebatteerd in de raadscommissies en ten slotte in een formele raadsvergadering Besloten wordt.

Met de introductie van het BOB-vergadermodel wil de raad de volgende doelen realiseren:

  • De raad wil inwoner en politiek dichter bij elkaar brengen.
  • De raad beoogt meer regie te krijgen over de raadsagenda.
  • De raad wil meer ruimte voor politiek debat;

De raad wil besparen op vergadertijd, maar niet ten koste van de kwaliteit. Op initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard is spreektijd per fractie ingevoerd om efficiënt en effectief te vergaderen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content over het instrumentarium ”de dialoogtafel” zoals recent met een afvaardiging uit het culturele veld van gedachte gewisseld werd.

Gezien de huidige situatie is de tussenevaluatie over het vergadermodel BOB doorgeschoven naar november 2021

Klik hier voor meer informatie over het vergadermodel BOB.