Vragen over inrijverbod vrachtverkeer industrieterrein “De Wetering

Pascal van der Hek gemeenteraadslid namens Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft vragen aan het college gesteld over het negeren van het inrijverbod voor vrachtverkeer op de kruising Ambachtstraat/Dijklaan industrieterrein “De Wetering” te Bergambacht.

Pascal van der Hek

De verkeerssituatie op deze kruising wordt door weggebruikers en omwonenden als zeer gevaarlijk ervaren door een combinatie van verkeerstromen van veel fietsers, auto en vrachtverkeer van en naar het industrieterrein “De Wetering”.

Ondanks de in gebruik namen van de rotonde “De Nieuwe Wetering” op de N210, het plaatsen van hoogteborden en het instellen van een rijverbod is de gewenste verkeersveilige situatie niet bereikt.

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een verkeersveilige situatie op deze kruising en handhaving op het negeren van het inrijverbod.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft eerder met succes actiegevoerd met betrekking tot de overlast van vrachtverkeer in Gouderak.