Blijf met je tengels van het buitenmeubilair af

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de gang van zaken rond de jaarwisseling 2020 – 2021. Het totale schadebedrag door vuurwerk is vastgesteld op €27.748-.

Het schadebedrag gerelateerd aan vuurwerk is een forse stijging ten opzichte van het schadebedrag jaarwisseling 2019 -2020. Toen bedroeg de totale schade €15.000-.

Deze schade kost ons als gemeenschap veel geld. Gemeente Belang Krimpenerwaard besteed dit geld liever aan zaken die onze gemeente beter maakt. Hoe vaak moet het nog gezegd worden. Blijf met je tengels van andermans eigendommen af, respecteer dit en gebruik het buitenmeubilair waar voor het bestemd is.

In onze gemeente zo wordt aangegeven wordt teruggekeken op aantal incidenten na, op een relatief rustige jaarwisseling. De hulpdiensten zijn tevreden over het verloop hiervan. Er waren geen grote incidenten. De Veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat de brandweer tijdens de jaarwisseling 5 keer is uitgerukt voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. Dit is evenveel als vorige jaarwisseling. De politie meldt 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten. Vorige jaarwisseling waren dat er 6.

De evaluatie van de jaarwisseling 2020 – 2021 wordt begin februari verwacht.

Tussenevaluatie BOB uitgesteld

Sinds 1 januari 2020 wordt in de gemeente vergaderd volgens het BOB model. Een driedeling waarbij eerst Beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in de Oordeelsvorming wordt gedebatteerd in de raadscommissies en ten slotte in een formele raadsvergadering Besloten wordt.

Met de introductie van het BOB vergadermodel wil de raad de volgende doelen realiseren:

De raad wil inwoner en politiek dichter bij elkaar brengen.

De raad beoogt meer regie te krijgen over de raadsagenda.

De raad wil meer ruimte voor politiek debat;

De raad wil besparen op vergadertijd, maar niet ten koste van de kwaliteit.

Op initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard is spreektijd per fractie ingevoerd om efficiënt en effectief te vergaderen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content over het instrumentarium ”de dialoogtafel” zoals recent met een afvaardiging uit het culturele veld van gedachte gewisseld werd.

Gezien de huidige situatie is de tussenevaluatie over het vergadermodel BOB doorgeschoven naar november 2021