Cliëntenraad heeft plaats voor twee nieuwe leden!

De cliëntenraad wil graag in contact komen met mensen die ervaring hebben met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Krimpenerwaard. Dit gaat bijvoorbeeld om mensen die op basis van een chronische ziekte, Wajong of arbeidsongeschiktheid gebruik maken van een uitkering. Daarnaast mist de Cliëntenraad nu met name de ervaring van mensen die nog niet zo lang in Nederland wonen.

Klik hier voor meer informatie.