Wel of geen paal in de Veerpoort?

Recent werd in de commissie het aangepaste ontwerp herinrichting Buiten de Veerpoort fase 2 besproken. Met het herstelplan wordt er o.a. meer groen aangelegd, wordt het auto- en fietsverkeer meer van elkaar gescheiden, wordt de opstelplaats voor fietsers voor de pont aangepakt en de parkeerplaatsen voor auto’s worden duidelijker aangegeven. Het wel of niet plaatsen van een paal in de Veerpoort was met stip het onderwerp voor het meeste debat.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft zich in een eerder stadium uitgesproken voorstander te zijn voor een onderzoek waarin betrokkenen o.a. bewoners en middenstand geconsulteerd worden. Daarnaast wil Gemeente Belang Krimpenerwaard meer gegevens hebben wat een eventuele afsluiting gaat betekenen voor de verkeerstromen in de binnenstad van Schoonhoven. In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is burgerparticipatie een onderdeel van dit proces tot besluitvorming. Het college heeft aangegeven dat over ca. zes maanden de resultaten van het onderzoek kenbaar worden gemaakt.

De discussie over het afsluiten van de Veerpoort is een herhaling van hetgeen begin jaren negentig in de Zilverstad afspeelde. Ook toen waren er plannen om de karakteristieke poort af te sluiten. De middenstand van Schoonhoven voerde stevig actie met als resultaat de oprichting van Gemeente Belang Schoonhoven.

Inmiddels is Gemeente Belang Schoonhoven opgegaan in Gemeente Belang Krimpenerwaard. Een mooi stukje politieke geschiedenis van een echte lokale politieke partij, opgericht vanuit betrokken inwoners en niet voortgekomen op de fundamenten van een landelijke politieke partij. Echte lokale politieke partijen zijn onafhankelijk in hun politiek bedrijven en hebben geen vrijages met landelijke politieke partijen.