Gelijke kansen voor lokale politieke partijen

Lokale politieke partijen zoals Gemeente Belang Krimpenerwaard hebben geen toegang tot de 25 miljoen euro subsidie die de Rijksoverheid jaarlijks beschikbaar stelt voor landelijke politieke partijen. Alleen landelijke partijen komen hiervoor in aanmerking.

Onafhankelijke lokale en regionale politieke partijen en het Kennispunt Lokale Politieke Partijen verzoeken om de Wet op de politieke partijen zo aan te passen dat lokale politieke partijen zo snel mogelijk gelijk behandeld worden als landelijke politieke partijen en in aanmerking kunnen komen voor subsidie en ondersteuning.

Teken de petitie gelijke kansen voor lokale partijen op https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/

Enkele feiten op een rijtje

Lokale politiek partijen groeien bij elke verkiezing en kregen landelijk gezien ca. een derde van alle stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Lokale partijen zitten in driekwart van de gemeenten in coalities, leveren wethouders en leveren een substantiële bijdrage aan de lokale democratie.

Lokale partijen kunnen geen aanspraak maken op de 25 miljoen euro Rijkssubsidie waar landelijke politieke partijen wel gebruik van maken.

In het verleden zijn er diverse pogingen ondernomen om deze rechtsongelijkheid teniet te doen, echter zonder het gewenste resultaat.

Met het indienen van bovenstaande petitie wordt wederom een poging gedaan om de Wet op de politieke partijen zo aan te passen dat lokale politieke partijen gelijk behandeld worden als landelijke politieke partijen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is met zes raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Krimpenerwaard, is daarmee de grootste fractie, is coalitiepartner en is met twee wethouders vertegenwoordigd in het college van B&W met o.a. de portefeuilles sociaal domein (wmo en jeugd), sport, ruimtelijke ordening en monumentenzorg.

Teken de petitie gelijke kansen voor lokale partijen op https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/

Willem Schoof

Fractievoorzitter

Gemeente Belang Krimpenerwaard