Centrumontwikkeling Stolwijk unaniem door raad gesteund

De gemeenteraad heeft het voorstel voor de centrumontwikkeling Stolwijk unaniem gesteund. Er worden 39 woningen, waarvan 22 sociale huurwoningen en een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd in het gebied tussen de Bovenkerkseweg en de Kievitslaan in Stolwijk.

Wethouder Leon de Wit (Gemeente Belang Krimpenerwaard was zeer content met de unanieme steun vanuit de gemeenteraad. Na vele jaren van plannenmakerij wordt de centrumontwikkeling Stolwijk nu ter hand genomen.

Centrumontwikkeling Stolwijk – Bestemmingsplan Hoflaan Stolwijk

Impressie nieuwe brandweerkazerne Stolwijk