Beantwoording College vragen over weesfietsen

In de commissievergadering van 23 juni 2020 heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard het fenomeen weesfietsen benoemd.

Weesfietsen zijn fietsen die 3 maanden of langer ergens geparkeerd staan zonder gebruikt te worden, en soms in nog best goede staat zijn. Deze fietsen houden stallingsruimte bezet en geven een rommelig aanzien en lokken misschien wel baldadigheid of erger op.

De portefeuillehouder heeft toen toegezegd te kijken hoe dit aangepakt zou kunnen worden. Tijdens de raadsvergadering van juli 2020 hebben wij dit punt nog een keer benoemd.

In haar beantwoording geeft het college nu aan dat er eerst een aanwijsbesluit genomen moet worden, op het moment dat het aanwijsbesluit vastgesteld en gepubliceerd is kunnen de weesfietsen gelabeld en verwijderd worden.

1.22 SV21-056 antw VGBK, Weesfietsen.docx

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Meer afval weggegooid, scheidingspercentage blijft gelijk

Ondanks dat de hoeveelheid huishoudelijk afval tijdens de coronaperiode is toegenomen, wordt van al het afval in Krimpenerwaard nog wel altijd 75% gescheiden ingezameld. Sinds 2017 is dit scheidingspercentage stabiel.

Gemeente Krimpenerwaard doet het daarmee goed, maar de doelstelling van de gemeente is 80% gescheiden afvalinzameling. 

Klik hier voor het hele bericht.