Excursie Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig bij de excursie Proeftuin Trost op de Krimpenerwaard, Ada van Buren en Jacco Verhagen op 10 juni bij de familie Mulder te Vlist.

Tijdens de excursie werd inzicht gegeven hoe melkveehouders, onderzoekers en andere (keten)partijen samenwerken aan een blijvende rol voor de landbouw in de Krimpenerwaard. Items als o.a. waterinfiltratie, veenverrijking met klei en kruidenrijk grasland werden toegelicht.

Gemeente Belang Krimpenerwaard kijkt terug op een zeer interessante excursie en is onder de indruk hoe nieuwe kennis toegepast wordt en de zoektocht naar oplossingen voor o.a. de bodemdaling in de Krimpenerwaard door het project waterinfiltratie.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor de website Proeftuin Krimpenerwaard.