Rijk laat gemeenten financieel in de kou staan bij het compenseren tekort jeugdzorg

Tijdens het online Jaarcongres van de VNG d.d. 16 juni heeft wethouder Ria Boere (Wethouder financiën gemeente Krimpenerwaard) namens de portefeuillehouders financiën van de gemeenten Bodegraven – Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas een motie ingediend om de begroting structureel op te stellen op basis van de uitspraak van de arbitragecommissie van Zwol ten aanzien van de Jeugdzorg. De motie werd op een haar na unaniem aangenomen.

De arbitragecommissie, onder voorzitterschap van Richard van Zwol, heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het rijk over de kosten van de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk:

Het rijk dient gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg. 

Het rijk heeft in de afgelopen jaren tal van taken naar gemeenten overgeheveld zonder de noodzakelijke financiën om deze taken uit te voeren. Door deze werkwijze van het rijk zijn vele gemeenten in financieel zwaar weer gekomen.

Klik hier voor meer informatie over de ingediende motie.

Klik hier voor meer informatie over de ingediende motie.

Veel gemeenten hebben grote financiële zorgen over de jeugd- en ouderenzorg. Krimpenerwaard heeft het voortouw genomen om samen met regio – gemeenten een brandbrief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te sturen over deze problematiek. Hierin werd aangegeven dat het voor veel gemeenten al lastig was om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. De kosten in het Sociaal Domein blijven steeds verder oplopen, zowel door de opgelegde kortingen door het Rijk als door een steeds verder toenemende vraag. De mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op deze kosten zijn zeer beperkt. Dat wordt nog eens verergerd door besluiten van het Rijk, zoals het abonnementstarief voor de Wmo. De regio – gemeenten Midden-Holland gaven in de brief aan dat ze willen dat het Rijk ingrijpt en over de brug komt met een aantal ingrijpende maatregelen.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.