Extra Raadsvergadering Regionale Energiestrategie

Op dinsdag 29 juni vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur digitaal over de Regionale Energiestrategie.

In de Regionale Energiestrategie zijn zoekgebieden aangewezen voor opwekking van zonne-energie. De Regionale Energiestrategie heeft de status van strategische verkenning. In de volgende fase van de Regionale Energiestrategie wordt met de omgeving in gesprek gegaan over de nadere concretisering van deze zoekgebieden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft een aantal moties ingediend over o.a. hoogte van kleinschalige windmolens en recyclebaar materiaal.

Klik hier voor de agenda en raadstukken.

Klik hier op de raadsvergadering live te volgen.