Inwoners denken mee over het nieuwe huis van de gemeente Krimpenerwaard

Hoe wilt u straks ontvangen worden? Welke sfeer en uitstraling spreken u aan? En welke voorzieningen zou u willen zien? Andere overheidsinstanties of liever een plaats waar men elkaar ontmoet met horeca of cultuur? De gemeente Krimpenerwaard werkt aan een nieuw ‘huis van de gemeente’. Een huis dat aansluit bij de wensen van inwoners. Inwoners hebben van 23 augustus tot 13 september 2021 de gelegenheid om hun mening te geven door de enquête in te vullen via: krimpenerwaard.nl/gemeentekantoor

Gemeente Krimpenerwaard werkt aan een duurzame gemeente. De huidige kantoren kosten veel geld en energie en voldoen niet aan de huidige manier van werken. Daar komt bij dat alle kantoorgebouwen in Nederland met ingang van 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Door de Klimaatwet zijn er nog meer aanpassingen nodig. De ambitie is dat alle kantoren in 2030 label A moeten hebben en in 2050 vrijwel CO2-neutraal en aardgasvrij zijn.

Keuze nieuwbouw of verbouw. Als de gemeente nu niks onderneemt, moeten in 2023 de kantoren in Schoonhoven en Bergambacht sluiten. Maar ook in de kantoren Stolwijk en Lekkerkerk moet fors geïnvesteerd worden om aan de toekomstige duurzaamheidseisen te voldoen. Daarom moet de gemeente nu keuzes maken. De keuze is investeren in centrale nieuwbouw of een verbouwing van Stolwijk en tevens een uitbouw van Lekkerkerk. De gemeente kijkt momenteel naar beide mogelijkheden. Op 21 december 2021 neemt de gemeenteraad een besluit.

Wat vindt de inwoner? Het gemeentekantoor kan meer zijn dan een locatie waar ambtenaren werken, de raad vergadert en een loket voor burgerzaken. Het kan ook een huis van de gemeente worden waar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties graag zijn. Dan is het wel belangrijk dat het ook aansluit bij de wensen en ideeën van inwoners. Daarom start de gemeente een enquête met de vraag hoe zij denken over dienstverlening, functie, uitstraling en sfeer. Ook wordt hen gevraagd welke kansen zij zien voor de gemeentekantoren die leeg komen. Deze kantoren liggen centraal in de kern en zijn daarom bij uitstek geschikt voor woningen, winkels, horeca of maatschappelijke voorzieningen, zoals een bibliotheek of welzijnsstichting. Het is aan de inwoner om daar van 23 augustus tot 13 september 2021 een mening over te geven. De resultaten van de enquête zijn vanaf oktober te zien op: krimpenerwaard.nl/gemeentekantoor.

Natuurlijk kunnen inwoners die minder vaardig zijn met de computer, een papieren versie aanvragen. Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 14 0182.