Onderzoek naar feiten anonieme klachtenmail

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft op 24 juli jongstleden besloten om officieel melding te doen bij de rijksrecherche nadat zij een anonieme klachtenbrief per mail over mogelijke misstanden ontving, ontstaan in de periode voor 2015.

De rijksrecherche heeft aangegeven dat zij op basis van de informatie uit de anonieme mail nu zelf geen onderzoek zullen uitvoeren. In overleg met de rijksrecherche is afgesproken dat de gemeente Krimpenerwaard eerst zelf onderzoek zal doen.

Het college vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de feiten. Daarom heeft het college besloten een gespecialiseerd onderzoeksbureau opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van een onderzoek en advies uit te brengen over de bevindingen.

Na een leveranciers selectieprocedure is een bureau gekozen. Het geselecteerde bureau dat de opdracht zal uitvoeren is Strated Consulting uit Rotterdam. Het bureau, voornamelijk werkzaam voor de (semi-) publieke sector, heeft jarenlange ervaring en een bewezen track record in onafhankelijke feiten- en waarheidsvinding onderzoeken.

De uitkomsten van dit onderzoek bepalen de vervolgstappen die het college kan of moet nemen. Ook hierin laat het college zich adviseren door Strated Consulting en treedt hierover in overleg met de rijksrecherche en het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek zal naar verwachting in 2021 worden afgerond. Gemeente Belang Krimpenwaard wacht de uitkomsten van het onderzoek af om vervolgens een reactie te geven over de mogelijke misstanden zoals genoemd in de anonieme mail.