Algeracorridor gaat voor 68 miljoen op de schop

Recent is in het bestuurlijk overleg MIRT het voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning regio Rotterdam vastgesteld. Naast projecten in Rotterdam zoals een nieuwe brug over de Nieuwe Maas en nieuwe lijnen voor het openbaar vervoer wordt de Algeracorridor aangepakt. Zo worden op de Algeracorridor (N210) verkeersknelpunten opgelost door kruisingen anders in te richten om de capaciteit van de Algerabrug beter te benutten. 

De Algeracorridor is de provinciale weg N210, vanaf het Kralingseplein richting de Krimpenerwaard. Het is vanuit Rotterdam een belangrijke route van en naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard.

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en heeft betrekking op het ruimtelijk fysieke domein. In het MIRT zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het Rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. De rijksinvesteringen in het MIRT worden (hoofdzakelijk) gefinancierd vanuit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds

Klik hier voor meer informatie voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning regio Rotterdam.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.