Auditcommissie: Oren en ogen van de gemeenteraad

Pascal van der Hek en Leon de Wit gemeenteraadsleden namens Gemeente Belang Krimpenerwaard zijn door de fractie geselecteerd als kandidaten voor de auditcommissie.

De auditcommissie fungeert als de ogen en oren van de gemeenteraad, zij houdt toezicht op de uitoefening van de (financiële bedrijfsvoering) kaders door het college. Vervolgens adviseert de auditcommissie de gemeenteraad. De auditcommissie neemt dus de controlerende taak van de gemeenteraad niet over, zij zorgt er alleen voor dat de gemeenteraad die taak, op bepaalde terreinen beter kan uitvoeren.

De verordening auditcommissie en benoeming leden staat geagendeerd voor de gemeenteraad van 10 maart.

Pascal van der Hek
Pascal van der Hek
Leon de Wit
Leon de Wit