Met deze challenge maak je je eigen leefomgeving meteen een stukje mooier

WIE DOET ER MEE???

Hashtag trashtag

Wie kent ‘m niet de challenge #icebucket, Nu de kans om een nieuwe challenge aan te gaan.

De animo om mee te doen aan de landelijke opschoondagen was in de Krimpenerwaard niet groot (je kunt nog meedoen op 22 en 23 maart as). Maar wellicht is deze challenge iets voor jou!

Met deze challenge maak je je eigen leefomgeving meteen een stukje mooier. Het idee is dat je loopt of fietst door je straat of bij je werk of sportclub en je ziet afval liggen.

Maak een before foto, pak een afvalzak, ruim 1 m2 (of meer) op en maak een after foto, en post deze met #trashtag.

Ik doe mee!!!

Meer informatie over deze challenge bij Géja Stuijt,  G.Stuijt@krimpenerwaard.nl

 

 

Praatje Pot met Gemeente Belang Krimpenerwaard in Lekkerkerk

Met de inmiddels bekende statafel voor de ‘praatje pot gesprekken’ staat Gemeente Belang Krimpenerwaard woensdag 20 maart vanaf 09.00 uur tot 10.00 uur op de weekmarkt in Lekkerkerk.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil graag van bezoekers weten wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan wat lokale politiek inhoudt.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig de raadsleden Ben Schamper en Willem Schoof.

Wij ontvangen u graag voor een goed gesprek aan onze statafel.

Tot woensdag in Lekkerkerk.

Gemeente Belang Krimpenerwaard akkoord met procesopzet gebiedsbod MIRT

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft ingestemd met de procesopzet gebiedsbod MIRT. Het gebiedsbod wat onze gemeente samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de provincie Zuid – Holland gaat uitbrengen voor een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan de Lek. Onderdeel van het gebiedsbod is een uitwerking van zoeklocaties verspreid binnen de gehele gemeente Krimpenerwaard met een totaal van maximum 200 ha.

De toekomst van de Krimpenerwaard dat is onze uitdaging voor de komende decennia. In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard geen herhaling van hetgeen de afgelopen zestig jaar in de Krimpenerwaard heeft plaatsgevonden. Marginale ontwikkeling met betrekking tot o.a. de bereikbaarheid van onze Krimpenerwaard. Willen wij vitale en leefbare kernen behouden dan is een investering in de toekomst een vereiste. Niet denken in doemscenario’s maar juist de mogelijkheden en kansen onderzoeken voor onze gemeente, dat is de uitdaging waar wij in de Krimpenerwaard voor staan.

Het is de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen het realiseren van een oeververbinding, woningbouw, voorzieningen, aanleg natuur en een goede bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Deze samenhang in evenwicht creëert vooruitgang, leefbaarheid en vitaliteit voor onze gemeente en daar staat Gemeente Belang Krimpenerwaard voor.

Extra raadsvergadering Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Op maandag 18 maart vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

RV Gebiedsbod_ de versterking van de Krimpenerwaard

De gemeenteraad heeft ingestemd met het opstellen van een Gebiedsbod. De raad wordt nu voorgesteld in te stemmen met het proces om tot dat Gebiedsbod te komen en de voorwaarden die daarbij horen. Het gaat om een Gebiedsbod dat zowel financieel als inhoudelijk de kansen voor een oeververbinding naar de Krimpenerwaard verbetert. De gemeente Krimpenerwaard zet zich samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de provincie Zuid-Holland in om een bod neer te leggen, waarin aandacht is voor een evenwichtige opbouw van de bevolking, sterke (winkel)voorzieningen en voldoende ruimte om te ondernemen. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht die de Krimpenerwaard nu al te bieden heeft, in aanvulling en versterking op de om ons heen liggende gemeenten en gebieden.

De vergadering is openbaar.

Klik op onderstaande link  voor de agenda en stukken van raads- en commissievergaderingen.

(www.krimpenerwaard.nl)

Klik hier om de vergadering live te volgen.

Geagendeerd voor deze extra raadsvergadering.

  • Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Klik op onderstaande links voor eerder over dit onderwerp gepubliceerde artikelen.

De toekomst goed inrichten dat creëert vitaliteit en leefbaarheid voor onze kernen.

Het juiste evenwicht, dat is nu de opgave

Hoogheemraadschap HHSK brengt water en natuur samen

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)heeft vrijdag bij Berkenwoude een nieuwe zogeheten ‘waterharmonica’ opgeleverd. Het vormt de ecologische schakel tussen water en natuur.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) bij Berkenwoude zuivert het afvalwater uit het dorp. Het is een relatief kleine awzi die het gezuiverde afvalwater direct loost op polderwater, een kleinschalig en daardoor kwetsbaar watersysteem.

De waterharmonica is een moerassysteem, waarin het gezuiverde afvalwater wordt omgezet naar natuurlijk ‘levend’ water. In het ondiepe watergebied worden overgebleven voedingsstoffen (nutriënten) uit het water gehaald. Vervolgens wordt het water – dat nu geschikt is voor flora en fauna – geloosd op het naastgelegen polderwater. Het werk is in 2017 voorbereid. In 2018 is de waterharmonica aangelegd, waarbij dit gebied is omgetoverd tot een fraai stukje natuur.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: “Water en de flora en fauna, erin en eromheen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaag leveren we een uniek stukje natuur op dat ervoor zorgt dat water en natuur elkaar versterken.”

(Bron HHSK – RTV Krimpenerwaard)