Voortgangsnotitie Raden in Verzet

Het Actiecomité Raden in Verzet is sinds de ALV van de VNG volop actief gebleven, de gezamenlijke motie heeft het prachtig gehaald, maar de problemen zijn daarmee natuurlijk nog niet opgelost.

Klik hier voor de voortgangsrapportage Raden in Verzet.

Gemeente Belang Krimpenerwaard steunt de actie “Raden in verzet” en heeft tijdens de raadsvergadering van 16 september een motie ingediend om deze actie te ondersteunen. De Gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft unaniem de motie “Raden in verzet” ondersteund.

Op initiatief van de gemeenteraad van Zoetermeer is de actie “Raden in verzet” opgezet. Het doel van de actie is om met zoveel mogelijk gemeenteraden aan het rijk, minister en Tweede Kamer, duidelijk te maken dat er met ingang van dit lopende jaar structureel extra geld nodig is voor de gemeenten.

Gemeenten kampen met ernstige financiële tekorten doordat het rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken. Daarnaast hebben gemeenten ernstige financiële tekorten doordat het rijk de eigen bijdragen voor de Wmo heeft aangepast, en daarbij te weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten om de deze op te vangen. Het rijk besteedt allerlei taken uit aan gemeenten maar weigert de gemeenten hiervoor financieel te compenseren.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Krimpenerwaard doet mee met Nacht van de Nacht

Doet u mee?

Vandaag zaterdag 24 oktober is de jaarlijkse Nacht van de Nacht. In deze nacht wordt aandacht gevraagd voor de schoonheid van de donkere nacht. Minder licht levert energiebesparing op en minder lichthinder, wat beter is voor mens en dier.  

U kunt meedoen aan de Nacht van de Nacht door uw lichten in de avond en nacht van 24 oktober volledig te doven. Steek eens gezellig wat kaarsen aan. Dit biedt u en anderen de kans om de sterren weer eens te zien en echt het donker te ervaren.

In Krimpenerwaard dooft de gemeente tijdens de Nacht van de Nacht de verlichting op onder andere historische gebouwen, gemeentehuizen, molens, kerken, enkele kunstobjecten, watertorens en de Veerpoort in Schoonhoven.

Op www.nachtvandenacht.nl is meer informatie over de Nacht van de Nacht 2020 te vinden.

Oproep om horeca Krimpenerwaard te steunen

Wederom hebben horeca-etablissementen in de Krimpenerwaard hun deuren gesloten in verband met de coronamaatregelingen.

De roep om de lokale horeca te supporten moet nu harder klinken dan ooit, vinden collega-organisaties Schoonhoven Partners en Krimpenerwaard Partners. Met de campagne Uit eten in je woonkamer dragen zij via hun websites en social media een steentje bij.

“De Krimpenerwaard heeft ontzettend veel te bieden op culinair gebied”, weten weten Stefan van Beeten (coördinator Schoonhoven Partners) en Teus Hoogerwaard (Krimpenerwaard Partners). “Zelfs nu nog: want bij vele horecagelegenheden is afhalen van een ontbijt, lunch, maaltijd of borrel mogelijk. De afhaalmogelijkheden worden overzichtelijk gepresenteerd op Indekrimpenerwaard.nl en Inschoonhoven.nl. ”.

In Schoonhoven is het aanbod ook nog eens gebundeld vanuit het Instagram-account Schoonhovenbezorgt.

Van Beeten en Hoogerwaard zijn overtuigd: “Als we de horeca in onze kernen en Schoonhoven als stad in de Krimpenerwaard willen behouden, dan hebben zij lokale steun in het bijzonder nu nodig. Schoonhoven Partners en Krimpenerwaard Partners zetten zich de komende weken in om deze boodschap in de regio te benadrukken.”

Klik hier voor meer informatie.