Informatieavond herontwikkeling AZS – terrein Schoonhoven

Gemeente Belang Krimpenerwaard is door een inwoner uit Schoonhoven over het onderstaande geïnformeerd.

Omwonenden zijn middels een brief door de initiatiefnemers voor de herontwikkeling van AZS – terrein uitgenodigd voor een informatieavond op 27 november a.s. in De Overkant, Wal 34 te Schoonhoven, aanvang 19.45 uur.

Een eerder gepresenteerd bouwplan voor een zorgvoorziening voor Gemiva en de bouw van woningen op deze locatie kreeg de handen niet op elkaar van omwonenden, De Archeologische Werkgroep Schoonhoven, De Historische Vereniging Schoonhoven en enkele politieke partijen.

De locatie bevindt zich in een deel van de voormalige stadsgracht van  Schoonhoven, zie onderstaand kaartje. Daarnaast heeft op de locatie de meubelfabriek AZS gestaan deze meubelfabriek is reeds gesloopt.


                                    De voormalige meubelfabriek  AZS

Klik op onderstaande link voor de uitnodiging.

Uitnodiging informatieavond herontwikkeling AZS- terrein Schoonhoven

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Gemeente Belang Krimpenerwaard content met regiodeal

Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met de regiodeal met betrekking tot de bodemdaling in het Groene Hart van €10 miljoen.

Het Groene Hart is geselecteerd voor de regiodeal met betrekking tot de bodemdaling. Wat deze regiodeal voor de Krimpenerwaard gaat betekenen is op dit moment nog niet duidelijk.

Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Recent is de ministerraad akkoord gegaan met het voorstel voor 12 Regio Deals, een van deze deals behelst de aanpak van de bodemdaling in  het Groene Hart.

Klik hier voor meer informatie over de regiodeals.

Hoe ervaart u de dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken?

De cliënten van de afdeling Sociale Zaken ontvingen onlangs een uitnodiging om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Wij willen graag weten wat onze cliënten vinden van de dienstverlening van deze afdeling, zodat we deze kunnen verbeteren.

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld en teruggestuurd? Dan vragen wij u dit alsnog te doen.

Uw mening is belangrijk!                                                                                                     Uw ervaringen zijn belangrijk om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. U kunt de vragenlijst invullen tot en met woensdag 21 november.

Heeft u vragen?
Heeft u een vraag over het onderzoek? Neem dan contact op met Michelle Ellens van onderzoeksbureau KWIZ via telefoonnummer 050 – 52 52 473.

Heeft u een vraag voor de afdeling Sociale Zaken van de gemeente over bijvoorbeeld uw uitkering of uw financiële situatie? U kunt dan bellen naar het Klantcontactcentrum van de gemeente Krimpenerwaard via telefoonnummer 140182.

Zorgen over (mogelijke) overdracht Steinsedijk Haastrecht

Gemeente Belang Krimpenerwaard maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen overdracht van de Steinsedijk in Haastrecht. Deze is nu in het beheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, daar de dijk geen waterkerende functie meer heeft krijgt de gemeente Krimpenerwaard de dijk mogelijk in beheer.

Wethouder Boere heeft de gemeenteraad over de voorgenomen overdracht ingelicht. In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard kan het niet zo zijn dat de kosten van het achterstallig onderhoud op het bordje van de gemeente Krimpenerwaard terecht gaan komen en het Hoogheemraad van Rijnland haar handen ervan aftrekt.

Als de Steinsedijk door het Hoogheemraad van Rijnland aan de gemeente Krimpenerwaard eventueel wordt overgedragen dan dient er in eerste instantie bestuurlijk overleg plaats te vinden voor er vervolgens vervolgstappen gemaakt gaan worden en de condities voor een eventuele overdracht naar de gemeente Krimpenerwaard helder zijn.

In de eerstvolgende commissievergadering zal Gemeente Belang Krimpenerwaard over het bovenstaande vragen stellen.

Sinterklaas in de Krimpenerwaard

Sinterklaas en zijn pietermannen hadden zaterdag een drukke dag in de Krimpenerwaard. In een zevental kernen kreeg de Sint en zijn gevolg een warm onthaal. In de komende periode bezoekt de Sint de overige kernen in de Krimpenerwaard.

Klik hier voor het overzicht van de Sinterklaasintochten in de gemeente Krimpenerwaard.

Sinterklaas en zijn gevolg komen in Gouderak aan. Sinterklaas werd ontvangen door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek Sinterklaas werd in Vlist ontvangen door wethouder Leon de Wit  

In Ouderkerk aan den IJssel gaf Sint ook acte de présence en werd namens het gemeentebestuur door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek ontvangen