Willem Schoof te gast bij RTV Krimpenerwaard

        Willem Schoof

Zaterdag 19 januari is fractievoorzitter Willem Schoof te gast vanaf 09.00 uur in het programma “De Waard op de kaart” bij RTV Krimpenerwaard.

Blijf ook op de hoogte van de gemeentelijke politieke ontwikkelingen door a.s. zaterdag vanaf 09.00 uur te luisteren naar RTV Krimpenerwaard.

Klik hier om te luisteren naar RTV Krimpenerwaard.

Nieuwe coalitie Krimpenerwaard een feit

Op 17 januari 2019 is het nieuwe coalitieakkoord “Met ambitie samen verder! coalitieakkoord 2019-2022” ondertekend door de fracties van Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK), VVD, ChristenUnie, D66 en de nieuwe coalitiepartij Lokaal Op1. De beoogd nieuwe wethouder van Lokaal Op 1 is Janette Hofman-Verwoert.

Het vernieuwde college bestaat uit Burgemeester Roel Cazemier, Ria Boere (VVD), Leon de Wit (VGBK), Jan Vente (ChristenUnie), Janette Hofman-Verwoert (Lokaal Op 1), Bert Bening (D66) en Lavinja Sleeuwenhoek (VGBK).

De formateur, de heer D.J. Elzinga presenteerde tijdens de bijeenkomst in Schoonhoven het nieuwe coalitieakkoord en gaf een toelichting op de totstandkoming van het akkoord. Het huidige akkoord is daarbij als uitgangspunt genomen.

De aanpassingen en aanvullingen gaan over de dienstverlening door de gemeente, de bereikbaarheid en zichtbaarheid van bestuurders en ambtelijke organisatie, de samenlevingsparticipatie, cultuurbeleid, lokale economie en het ondernemingsklimaat.

De onderhandelingen zijn in een goede constructieve sfeer verlopen en dit heeft in betrekkelijk korte tijd geleid tot het nieuwe coalitieakkoord dat kan rekenen op een breed draagvlak in de raad.

De installatie van de beoogd wethouder is op dinsdag 29 januari 2019 in de raadsvergadering.

 Het coalitieakkoord werd namens Gemeente Belang Krimpenerwaard ondertekend door Willem Schoof en Pascal van der Hek  

Klik hier voor het artikel: Nieuwe coalitie Krimpenerwaard; Janette Hofman schuift aan als wethouder

Klik hier voor het artikel: Nieuwe coalitie Krimpenerwaard een feit

Klik hier voor het artikel: ‘Lokaal op 1’ nieuwe coalitiepartij in de Krimpenerwaard

Coalitieakkoord 2019-2022

Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren

Tijdens de commissievergadering d.d. 16 januari is het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren besproken. Onderstaand de inbreng door Jan de Goede namens Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Vanaf 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening te vervallen. Een gemeente dekkende regeling voor parkeren kan gerealiseerd worden met een paraplubestemmingsplan. Een paraplubestemmingsplan is een bestemmingsplan dat het gehele grondgebied van een gemeente omvat.

Klik hier voor meer informatie over het paraplubestemmingsplan.

Denken in mogelijkheden i.p.v. denken in onmogelijkheden                                 Laat ik beginnen met een algemene opmerking. Gisteren was ik hier ook en wethouder de Wit (Gemeente Belang Krimpenerwaard) gaf aan dat hij steeds meer gaat denken in mogelijkheden voor de Krimpenerwaard dan in onmogelijkheden. Natuurlijk heeft de raad het laatste woord maar Gemeente Belang Krimpenerwaard is blij dat het college steeds meer in kansen gaat denken en niet in onmogelijkheden. Maar dat terzijde.

Het parapluplan voor parkeren in de Krimpenerwaard geeft de kaders aan waaraan een ontwikkeling moet voldoen. Er zijn door 2 instanties zienswijzen ingediend en Gemeente Belang Krimpenerwaard  vindt dat deze zienswijzen voldoende zijn beantwoord. Ook qua normering worden *CROW publicaties gevolgd en voldoet het parapluplan aan de geldende trend. Ook uit het vooroverleg zijn geen belangrijke punten gekomen en Gemeente Belang Krimpenerwaard ziet dan ook genoeg reden om dit voorstel te steunen.

Klik hier voor meer informatie over CROW publicaties.

Herinrichting en optimalisatie veerstoep Bergambacht

De gemeenteraad wordt voorgesteld  om de herinrichting van de veerstoep Bergambacht door de gemeente Krimpenerwaard zelf te laten uitvoeren.  Onderstaand de inbreng van Gemeente Belang Krimpenerwaard tijdens de commissievergadering d.d. 16 januari door Eddo Mondriaan. Definitieve besluitvorming over de herinrichting van de veerstoep zal plaatvinden  tijdens de gemeenteraad van d.d. 29 januari.

Inbreng Gemeente Belang Krimpenerwaard                                                                   Reeds in 2016 is geconstateerd dat de huidige veerstoep in slechte staat verkeert. Door de realisatie van een overnachtingshaven door Rijkswaterstaat zou er een aanpassing aan de veerstoep moeten plaatsvinden. Deze operatie biedt een uitgelezen kans om het gehele gebied te herontwikkeling. De overheveling van budget en overdracht van gronden bieden nu mogelijkheden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard vindt dat we deze gelegenheid met beide handen moeten aangrijpen om deze rommelige entree meer body te geven.
Wij hopen dat bij de realisatie van dit plan de lokale ondernemers niet vergeten zullen worden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard zal dan ook instemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet.

Geef gebruikt frituurvet/olie een tweede leven als biobrandstof. Zo draagt u bij aan een groene samenleving.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft tijdens de commissievergadering d.d. 16 januari aan het college vragen gesteld om een actueel overzicht van de inzamelplaatsen voor gebruikt frituurvet/olie in de Krimpenerwaard op de gemeentepagina van Het Kontakt te publiceren en contact op te nemen met frituurvet recycle voor het actualiseren van de website met betrekking tot de inzamelpunten in de Krimpenerwaard. De portefeuillehouder gaf in zijn beantwoording aan dat beide punten door het college opgepakt worden.

Van gebruikt frituurvet/olie en bakolie kan biobrandstof worden gemaakt. Doe het gebruikte vet/olie in de oude verpakking , sluit deze goed af en lever ‘m in. Zo draagt u bij aan een groene samenleving.

De CO2-voetafdruk van biobrandstoffen uit afval- en reststromen is gunstig: de oliën en vetten krijgen een tweede leven, nadat de gewassen voor een ander doel zijn geteeld en de vetten voor een ander doel zijn gebruikt. Recycling levert een bijdrage aan een circulaire economie: een economie waarin de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop blijven.
Biobrandstoffen zijn bovendien hernieuwbaar. Dit in tegenstelling tot fossiele grondstof waarvan de bronnen eindig zijn. Ook wordt met het inzamelen van gebruikte vetten voorkomen dat deze in het riool terechtkomen waar ze schade kunnen aanrichten.