Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF samen met de sportbonden met als doel om lekker sporten en bewegen te promoten. Deze week is van 20 t/m 29 september 2019 en Team Sportservice Krimpenerwaard zal hier een lokale invulling aan geven. Dit zullen zij doen in samenwerking met de lokale sportaanbieders in de gemeente, want zonder hen geen sportaanbod!

Overzicht activiteiten Nationale Sportweek Meer dan 35 sportaanbieders uit de hele Krimpenerwaard hebben een sportactiviteit aangemeld, bijvoorbeeld een clinic of een introductieles. Tijdens de Nationale Sportweek kunnen alle inwoners gratis deelnemen aan deze sportactiviteiten. Hierbij kan je denken aan voetbal, tafeltennis, basketbal en waterpolo, maar ook minder bekende sporten zoals Fiesta Dance, Yogilates, onderwaterhockey en Taekwan-Do kunnen een keer uitgetest worden. De activiteiten zijn gericht op verschillende doelgroepen: kinderen, volwassenen of senioren.

Klik hier voor het activiteitenoverzicht met alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek in de Krimpenerwaard.

Klik hier voor meer informatie over Teamsportservice Krimpenerwaard.

Nationale Sportweek

Klik hier voor meer informatie over de Nationale Sportweek in de Krimpenerwaard.

Voorbereidingen natuurplannen kunnen door

De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard is verheugd over de uitspraak van de voorzieningenrechter waarmee het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard in werking is getreden. Er waren verzoeken om een voorlopige voorziening ingediend, maar die zijn op 11 september 2019 door de Raad van State afgewezen.

Dat is goed nieuws voor de realisatie van de natuuropgave (Natuurnetwerk Nederland) in de Krimpenerwaard. Het bestemmingsplan heeft als doel de natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het veenweidenlandschap terug te brengen in de Krimpenerwaard. En verbindingen tussen de natuurgebieden te herstellen. Door de uitspraak van de rechter kunnen ook grondeigenaren in het gebied verder met het uitwerken van hun natuurplannen.

Wethouder Jan Vente, de voorzitter van de stuurgroep: ”We zijn blij met de uitspraak van de voorzieningenrechter, omdat we nu verder kunnen met de voorbereidingen voor de inrichting. De uitspraak geeft daarnaast duidelijkheid en dat is voor alle partijen belangrijk.”

Het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard is met de uitspraak van de voorzieningenrechter nog niet onherroepelijk. De Raad van State zal, waarschijnlijk in 2020, de ingediende beroepschriften behandelen en uitspraak doen in de bodemprocedures. 

Het nieuws volgt op de ondertekening van de intentieverklaring op 27 augustus. Daarin spreken de partijen af om een collectief op te richten om de nieuwe natuur in het gebied te beheren. Dit is dus opnieuw een mijlpaal die is bereikt voor het natuurherstel in Zuid-Holland.

Klik hier voor meer informatie over het Veenweide Krimpenerwaard.

Fietsen tot je 100ste!

Op dinsdag 1 oktober organiseert Stichting WON i.s.m. Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Krimpenerwaard de bijeenkomst ‘Doortrappen’.

Afbeeldingsresultaat voor Fietsen tot je 100ste!

Tijdens het programma krijgen fietsende ouderen praktische tips om langer fit en veilig te kunnen blijven fietsen. Verkeersregels worden besproken, er worden tips gegeven over veilig op- en afstappen en lokale fietssituaties worden bekeken. Er zijn fietsoefeningen, een fietsencheck en deelnemers rijden een kleine fietstocht.

Datum: dinsdag 1 oktober

Tijd: van 9:30 uur tot 16:00 uur

Locatie: sportpark Weijdehoeck, Weijdelaan 55a in Lekkerkerk

Kosten: 5 euro (inclusief koffie en lunch).

Meenemen: Eigen fiets.

Aanmelden tot uiterlijk 25 september via Stichting WON, tel.: 0180-522045.

Er kunnen maximaal 24 personen mee doen. Vol = Vol.