Historisch onderzoek als onderdeel naar een veiliger N228

De Historische Vereniging Haastrecht is door de Provincie Zuid – Holland benaderd om historisch onderzoek te doen naar de Provincialeweg N228, het traject tussen Gouda en Oudewater. Dit in verband met de renovatie en het herinrichten van de N228 naar een Provincialeweg met een maximale snelheid van 60 kilometer per uur.

De Historische Vereniging Haastrecht is voornemens om een speciale editie van De Havekedrechter uit te geven met als thema ‘’De Provinciale Weg’’.

Omwonenden aan de N228 en politieke partijen hebben al in een eerder stadium actie voor een veiliger N228 gevoerd. Klik op onderstaande link voor de planning van de werkzaamheden.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor de planning N228 veiliger.

Klik hier voor de website van de Historische Vereniging Haastrecht.

Gratis warmtescan en isolatie-advies

Gemeente Krimpenerwaard biedt ca. 3.000 woningeigenaren een gratis warmtescan en isolatieadvies voor hun woning aan.

Zij worden hiervoor per brief (verzending 15 januari) op adres benaderd en kunnen zich hiervoor tot en met zondag 24 januari aanmelden.

De selectie van de woningen is gemaakt door het Duurzaam Bouwloket, waarbij is gekeken naar de bouwjaren en de grootste kans voor woningeigenaren om door isolatiemaatregelen geld te besparen en het wooncomfort te verhogen.

Als zij zich aanmelden dan ontvangen zij de warmtescan inclusief isolatie-advies u per post.

Wie zich niet aanmeldt, ontvangt deze niet. De isolatiemaatregelen dragen bij aan het behalen van de milieudoelstellingen. 

Klik hier voor meer informatie over de gratis warmtescan.   

Vragen over inrijverbod vrachtverkeer industrieterrein “De Wetering

Pascal van der Hek gemeenteraadslid namens Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft vragen aan het college gesteld over het negeren van het inrijverbod voor vrachtverkeer op de kruising Ambachtstraat/Dijklaan industrieterrein “De Wetering” te Bergambacht.

Pascal van der Hek

De verkeerssituatie op deze kruising wordt door weggebruikers en omwonenden als zeer gevaarlijk ervaren door een combinatie van verkeerstromen van veel fietsers, auto en vrachtverkeer van en naar het industrieterrein “De Wetering”.

Ondanks de in gebruik namen van de rotonde “De Nieuwe Wetering” op de N210, het plaatsen van hoogteborden en het instellen van een rijverbod is de gewenste verkeersveilige situatie niet bereikt.

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een verkeersveilige situatie op deze kruising en handhaving op het negeren van het inrijverbod.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft eerder met succes actiegevoerd met betrekking tot de overlast van vrachtverkeer in Gouderak.

Gemeente Krimpenerwaard wil één centrale locatie in plaats van vier gemeentekantoren

Interview met wethouder Leon de Wit (Gemeente Belang Krimpenerwaard) in het programma “West wordt Wakker” van Omroep West met betrekking tot het voornemen een nieuw gemeentehuis te realiseren.

De gemeente Krimpenerwaard wil toch een nieuw gemeentehuis bouwen op een centrale locatie. Dat is goedkoper en duurzamer dan het opknappen en verduurzamen van de vier huidige gemeentekantoren. Waar het nieuwe gemeentehuis komt te staan en hoe het eruit komt te zien, is nog niet bekend. Dat wordt later besproken.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot dit interview.