Speeltuintje Knotwilgenstraat

Het aanzicht van het speeltuintje in de Knotwilgenstraat in Schoonhoven is voor Gemeente Belang Krimpenerwaard commissielid Géja Stuijt een doorn in haar oog. Géja Stuijt vraagt zich hardop af “Je laat je kind daar toch niet spelen. Het speeltuintje ziet er rommelig en desolaat uit. Het onderhoud is niet wat het wezen moet”.

Er is contact met de gemeente geweest met als resultaat dat er geveegd is, maar om nu te zeggen “Het ziet er aantrekkelijk en uitnodigend voor de kinderen uit”. Daar is het resultaat te pover voor. Voor Géja een reden temeer om nogmaals aandacht voor het speeltuintje in de Knotwilgenstraat te vragen.

Onderstaande foto’s zijn in de periode van 7 januari tot 14 januari 2021 op genoemde locatie gemaakt.

Tussenevaluatie vergadermodel BOB uitgesteld

Sinds 1 januari 2020 wordt in de gemeente vergaderd volgens het BOB- model. Een driedeling waarbij eerst Beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in de Oordeelsvorming wordt gedebatteerd in de raadscommissies en ten slotte in een formele raadsvergadering Besloten wordt.

Met de introductie van het BOB-vergadermodel wil de raad de volgende doelen realiseren:

  • De raad wil inwoner en politiek dichter bij elkaar brengen.
  • De raad beoogt meer regie te krijgen over de raadsagenda.
  • De raad wil meer ruimte voor politiek debat;

De raad wil besparen op vergadertijd, maar niet ten koste van de kwaliteit. Op initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard is spreektijd per fractie ingevoerd om efficiënt en effectief te vergaderen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content over het instrumentarium ”de dialoogtafel” zoals recent met een afvaardiging uit het culturele veld van gedachte gewisseld werd.

Gezien de huidige situatie is de tussenevaluatie over het vergadermodel BOB doorgeschoven naar november 2021

Klik hier voor meer informatie over het vergadermodel BOB.

Wordt Junior Cyber Agent in de gemeente Krimpenerwaard

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem; ook in de gemeente Krimpenerwaard. Daarom zijn de burgemeester en de politie op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken door de game HackShield te spelen.

Wat is HackShield? De game HackShield maakt van kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig kunnen maken. Om Cyber Agent te worden, beginnen de spelers met de Basistraining. Hier leren ze alles over hackers, veilig internetten en het herkennen en voorkomen van online gevaar. Tijdens en na de Basistraining kunnen de Cyber Agents aan de slag met de Quests. Dit zijn extra opdrachten en uitdagingen waarmee de Cyber Agents niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving iets leren over cyberveiligheid.

Huldiging De beste Cyber Agents uit de Krimpenerwaard worden op woensdag 14 april gehuldigd. Omdat de coronamaatregelen veranderlijk zijn, weet de gemeente nog niet hoe deze huldiging precies vorm zal krijgen. Maar, het zal hoe dan ook een gaaf (online) evenement worden waar de burgemeester en de politie bij aanwezig zullen zijn.

Cyber Agents, kom in actie!
Ben jij tussen de en 8 en 12 jaar en wil jij alles leren over hacken, datalekken en veilig internetten? Dan kan de gemeente jouw hulp goed gebruiken! Via HackShield word jij een Cyber Agent die online gevaar kan herkennen en voorkomen. Als echte kenner kun jij straks ook jouw omgeving leren hoe zij online veilig kunnen blijven. Help jij ons om de gemeente te beschermen? Speel nu mee en word Cyber Agent van de gemeente Krimpenerwaard! Je kunt HackShield online spelen op www.joinhackshield.nl of download de app voor
smartphone en tablet.

Raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV)

Op dinsdag 12 januari vergadert de raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV) digitaal vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                  

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard digitaal aanwezig Ada van Buren en Géja Stuijt.