Glossy Zilverstad Magazine gepresenteerd

Maandagmiddag werd tijdens de ‘Meet & Greet’ van Verenigde Ondernemers Centrum (VOC) het nieuwe Zilverstad Magazine gepresenteerd. Citymarketeer Corné van Roest overhandigde het eerste exemplaar van Schoonhovens glossy aan Erik van Toor van Veerdienst Schoonhoven. Het voorwoord “Er blinkt meer dan goud en zilver” is geschreven door wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard).

___________________________________________________________________________________________

Er blinkt meer dan goud en zilver                                                                                      

De bekende landschapsarchitect Adriaan Geuze zei onlangs in het tv-programma Buitenhof: “Schoonhoven is een verpletterend mooie stad”. Zijn oproep was gericht aan toeristen om eens verder te kijken dan de grote steden Amsterdam en Maastricht. Ook kleine steden als Schoonhoven hebben veel te bieden aan bezoekers. Een uitspraak waar ik van harte mee kan instemmen.

De historische binnenstad, met haar steegjes en fraaie oude winkelpanden langs het water van de Haven, ademt een bijzondere sfeer. Eenmaal binnen ben je snel verkocht. Sinds begin van dit jaar mag het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard er van proeven. Wij zetelen namelijk in het historische stadhuis van Schoonhoven.

Een fusie van vijf gemeenten zoals we die net achter de rug hebben, brengt onzekerheden met zich mee. Behouden wel alles wat we hebben en waar we nu trots op zijn, zo hoorde ik regelmatig. Blijven we wel Schoonhoven, Bergambacht of Gouderak bijvoorbeeld. Gelukkig dringt steeds meer door dat alle kernen in de gemeente Krimpenerwaard hun identiteit behouden en misschien wel versterken. Her en der komen bijzondere initiatieven van de grond. Een daarvan wil ik als mooi voorbeeld noemen: Schoonhoven Schoon. Een initiatief waarbij een groep vrijwilligers met prikstokken en vuilcontainers het zwerfvuil opruimt. Bijzonder is dat zij samenwerken met cliënten van Gemiva. Gemiva biedt zo haar cliënten een zinvolle en plezierige nieuwe dagbesteding en Schoonhoven wordt met behulp van deze nieuwe vrijwilligers weer een flink stuk schoner én aantrekkelijker. Dit project is ook een voorbeeld van over oude gemeentegrenzen heen kijken. Want Schoonhoven Schoon breidt uit naar Stolwijk, Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek.

Wat ik ook signaleer en waar ik erg blij mee ben is dat ondernemers gemeentebreed de samenwerking zoeken. En samenwerken loont, juist op economisch gebied. Om mij heen, in de hele Krimpenerwaard, is duidelijk de wil en creativiteit aanwezig om er samen de schouders onder te zetten. Die samenwerking is goed voor alle inwoners, ondernemers én bezoekers van de Krimpenerwaard. Kort samengavat kan je zeggen: Schoonhoven heeft zilver, met de Krimpenerwaard hebben we goud in handen.

Want wat heeft de Krimpenerwaard veel te bieden. Naast het prettig woon- en werkklimaat voor jong en oud is er steeds meer te beleven. Verderop leest u over de vele mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme in de Krimpenerwaard. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer mensen in eigen land op vakantie gaan. Het aantal overnachtingen steeg vorig jaar met 6 procent. Dus vakantie in Nederland is hip. Ook in Schoonhoven en de Krimpenerwaard zijn steeds meer mogelijkheden. Ik nodig u van harte uit voor een bezoek.

Dilia Blok                                                                                                 Wethouder Toerisme en Recreatie                                       gemeente Krimpenerwaard

________________________________________________________________________________________

Het Zilverstad Magazine is de tweede editie. De eerste uitgave verscheen in december 2014. Door het succes en de enthousiaste reacties is besloten door te gaan met het magazine. Want zo zei oud-burgemeester Bonthuis: “Een Zilverstad verdient een glanzend magazine.”

scannen0289

 

De inhoud van de glossy laat zien wat Schoonhoven in huis heeft: het goud- en zilverambacht, culturele activiteiten, evenementen, de historische binnenstad, het aantrekkelijke werkklimaat, duurzame bedrijvenparken, het winkelaanbod, de kwaliteit van wonen en meer.

Het Zilverstad Magazine heeft een oplage van 40.000 stuks en wordt deze week huis-aan-huis verspreid in de gehele gemeente Krimpenerwaard en andere naastgelegen plaatsen rondom Schoonhoven.

Het Zilverstad Magazine is een initiatief van Zilverstad Marketing en mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Schoonhoven, de gemeente Krimpenerwaard en alle ondernemers. Corné van Roest: “Een samenwerking die glans geeft aan de stadsmarketing van Schoonhoven Zilverstad!”.

 

Website Waarstaatjegemeente.nl vernieuwd

De vernieuwde website Waarstaatjegemeente.nl is gelanceerd. De site biedt nu veel gegevens van elke Nederlandse gemeente in een overzichtelijk dashboard.

De vernieuwde site met een nieuwe look and feel is zeer gebruiksvriendelijk en geeft gemeenten, aan de hand van 15  thema’s, inzicht in hun indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd en jeugdhulp. De site valt onder beheer van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), onderdeel van de VNG.

waar st je gemeent 001

Vergelijk, verbaas, verbeter                                                                                                 De site is voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. Het dashboard met daarin bijvoorbeeld de cijfers van het aantal kinderen in jeugdhulp, het aantal gezinnen met een uitkering of het percentage mensen dat actief is in het verenigingsleven, kan worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. Gemeenten kunnen de data uit het dashboard meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek.

De data wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen.

Klik hier voor de website Waar staat je gemeente

 

Teamchef De Haas neemt afstand van berichtgeving zwanendriften

Ronald de Haas, teamchef van het politieteam Krimpenerwaard, neemt met stelligheid afstand van de beweringen van Ad Struijs (website Pro Krimpenerwaard) waarin laatste genoemde stelt dat zijn team corrupt is en gefaald heeft in haar optreden tegen zwanendrifters. “Dergelijke uitspraken doen afbreuk aan het goede werk van mijn mensen en geven een onjuist beeld van de werkelijkheid weer.”

De publicatie leidde naast het artikel op de website onder meer tot een artikel in het Algemeen Dagblad waarin werd gesteld dat de controle op zwanendriften faalde. In het artikel stelt Struijs dat de politie lankmoedig optreedt tegen zwanendriften, corrupt is en in alle opzichten faalt in de aanpak. De Haas betreurt dat zowel Pro Krimpenerwaard als door het AD geen wederhoor is toegepast en dat de publicaties een onjuist beeld van de werkelijkheid weergeven.

De Haas en zijn collega’s van het politieteam voelen zich door deze uitspraken in hun professionaliteit aangetast. “Uitspraken over corrupte politieagenten schaden het imago van de politie en zijn nergens op gebaseerd. Het artikel is feitelijk onjuist. Handhaving en controle op de naleving van wat in de verstrekte vergunning staat zijn primair voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast heeft de politie een signalerende- en handhavingstaak.

De vorming van de Nationale Politie waarbij ook het aspect dierenwelzijn met de komst van de dierenpolitie een forse impuls kreeg, heeft er toe bijgedragen dat de politie ook in de Krimpenerwaard wel degelijk handhavend optrad na meldingen over het zwanendriften. Daarbij zijn meerdere strafbare feiten geconstateerd en is een in substantieel aantal zaken proces-verbaal opgemaakt. In het wekelijks politieoverleg met de burgemeester was het ‘zwanendriften’ meerdere malen onderwerp van gesprek.”

Meer weten over veranderingen in de zorg?

Kunt u de veranderingen in de zorg nog volgen? Bent u cliënt of mantelzorger en vraagt u zich af wat dit voor u betekent?

stichting wonStichting Welzijn Ouderkerk Nederlek nodigt u uit voor een uitgebreide toelichting op deze veranderingen waarbij ruimte is voor uw vragen.

Mariëtte Teunissen, senior adviseur bij Zorgbelang Zuid-Holland legt in begrijpelijke taal uit wat de veranderingen inhouden. Mariëlle van Gemeren, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Krimpenerwaard gaat in op het nieuwe beleid van de gemeente en verheldert begrippen als Zorgloket en Sociaal Team.

De bijeenkomst is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard en wordt gehouden op dinsdag 19 mei van 13.30 tot 15.30 uur en vindt plaats in partycentrum Amicitia, Raadhuisplein 1 in Lekkerkerk.

U kunt zich opgeven bij de stichting WON via telefoonnummer 0180-522045 (bereikbaar tussen 9.00 uur – 12.00 uur) of per e-mail: info@stichtingwon.nl.

Gemeente Belang Krimpenerwaard op moederdagbraderie Lekkerkerk

Gemeente Belang Krimpenerwaard stond zaterdag met een kraam op de jaarlijkse moederdagbraderie in Lekkerkerk. Fractie- en bestuursleden hebben veel bezoekers te woord kunnen staan, waarbij de pas gevormde gemeente Krimpenerwaard en de veranderingen in de zorg belangrijke onderwerpen van gesprek waren.

Het Klant Contact Centrum (KCC) in Stolwijk was een vaak terugkerend onderwerp van gesprek. Er was begrip voor de nieuw startende gemeente en de daarmee gepaarde opstartprikkelingen. Daarnaast werd aangeven dat het voor de inwoners ook wennen is, waar voorheen in de eigen gemeente de gang naar het gemeentehuis werd gemaakt voor aanvraag van o.a. paspoort of rijbewijs is nu de procedure, een telefoontje naar het KCC voor het maken van een afspraak. Zoals een van de bezoekers aangaf, een andere werkwijze maar de producten zijn hetzelfde. De openingstijden van het KCC werden als prettig ervaren evenals de mogelijkheid dat de medewerkers van de gemeente thuis bij de inwoners langs kunnen komen.

De veranderingen in de zorg gaf genoeg aanleiding voor gesprek. Bij de meeste bezoekers was bekend dat de gemeente per 1 januari j.l. extra taken heeft gekregen en deze taken met minder financiën gefaciliteerd zijn.

Om de doorstroming van het verkeer op de Algeracorridor te bevorderen gaven enkele bezoekers suggesties aan, variërend van de aanleg van een tunnel en een tweede brug tot het verlengen van uitvoerstroken om op deze wijze de verkeersdoorstroming te bevorderen. Daarnaast werd aangegeven dat de oplossing van de  problematiek op de Algeracorridor een financiële kwestie is.

Fractie- en bestuursleden kijken terug op een geslaagde presentatie van Gemeente Belang Krimpenerwaard en het contact met onze inwoners.

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat op 30 mei op de jaarmarkt in Haastrecht. Wij hopen u daar te ontmoeten.

Klik hier voor een videoreportage moederdagbraderie Lekkerkerk. Bij 2.03 kort interview met fractievoorzitter Willem Schoof.

Foto-impressie Gemeente Belang Krimpenerwaard moederdagbraderie Lekkerkerk

ML2naamloos

Braderie Lekkerkerk 2015 009

Braderie Lekkerkerk 2015 005

Braderie Lekkerkerk 2015 001

lek10naamloos

Braderie Lekkerkerk 2015 002

MLnaamloos

Braderie Lekkerkerk 2015 011

Braderie Lekkerkerk 2015 012