Glossy van Schoonhoven krijgt vervolg

In december 2014 verscheen Schoonhovens eerste glossy: het Zilverstad Magazine. Met de uitgave van het Zilverstad Magazine wilde Citymanagement Schoonhoven alle inwoners van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard kennis laten maken met al het bijzonders dat Schoonhoven te bieden heeft. De glossy was een succes. Citymanagement Schoonhoven heeft dan ook besloten dat het Zilverstad Magazine een vervolg krijgt; in mei 2015 verschijnt de zomereditie.

De inhoud van het zomerse Zilverstad Magazine laat zien wat Schoonhoven in huis heeft: het goud- en zilverambacht, culturele activiteiten, gezellige evenementen, de historische binnenstad, winkelaanbod met regiofunctie, horeca, bedrijvenparken, kwaliteit van wonen en meer.

Het Zilverstad Magazine is een initiatief van Citymanagement Schoonhoven en wordt ondersteund door de besturen van de Ondernemerskring, Winkeliersvereniging, Horecavereniging en het Goud- en Zilversmidsgilde. Ondernemers uit Schoonhoven worden komende weken benaderd om deel te nemen aan de glossy.

De zomereditie van het Zilverstad Magazine krijgt een oplage van 40.000 stuks en wordt begin mei huis-aan-huis verspreid in de gehele gemeente Krimpenerwaard, naastgelegen plaatsen rondom Schoonhoven, tijdens de Nationale Zilverdag, op cruisevaarten en via winkels en horeca.

 

 

Herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

Ten westen van Krimpen aan de Lek ligt het natuurgebied De Groote Zaag, een 17 hectare groot eiland omspoeld door de Bakkerswiel en de Nieuwe Maas.

De natuur mag in dit gebied haar eigen gang gaan en de begroeiing biedt goede schuilplaatsen voor vogels, insecten en vlinders. Het riet trekt bijvoorbeeld rietzangers en de kleine karakiet aan, de bruine kiekendief kun je hier ontdekken evenals het fraaie ijsvogeltje. Op drie plekken in natuurgebied De Groote Zaag tref je kleine strandjes aan vanwaar je een geweldig zicht hebt op de skyline van Rotterdam.

In 2013 hebben vier partijen – Het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de toenmalige gemeente Nederlek- een visie opgesteld voor de herinrichting van natuurgebied De Groote Zaag in Krimpen aan de Lek. De ambitie is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven voor natuur, landschap en recreatie. Dit betekent dat het areaal (zoetwater-) intergetijdengebied wordt vergroot en dat het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk wordt gemaakt voor recreanten en toeristen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld financieel bij te dragen aan de aanleg van een parkeerplaats voor bezoekers van het natuurgebied, aan een nieuwe entreepartij voor het natuurgebied en aan een uitkijktoren die uitzicht biedt op het intergetijden natuurgebied.

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard wacht met veel belangstelling het voorstel herinrichting natuurgebied De Groote Zaag af.

Klik hier voor meer informatie herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

Wethouder Dilia Blok: ‘We hebben veel meer te bieden’

Gemeente Belang Krimpenerwaard Wethouder Dilia Blok (Gebiedsmarketing, Recreatie en Toerisme) vindt dat haar gemeente Krimpenerwaard beter op de kaart gezet moet worden. Voor toeristen en dagjesmensen is er veel te beleven en dat is onderbelicht. Tijd om actie te ondernemen.

De wethouder heeft onlangs laten weten dat er steviger op toerisme uit de regio Rotterdam moet worden ingezet. In de media verscheen het bericht dat wethouder Blok van mening is dat er meer ingezet moet worden op toerisme vanuit Rotterdam dan vanuit Gouda, wat ze helemaal niet zo heeft bedoeld. “We hebben ons tot nu toe te weinig op Rotterdam gericht. De gemiddelde Rotterdammer realiseert zich niet wat en hoeveel moois we hier hebben. Bovendien wordt de verbinding tussen Rotterdam en Krimpenerwaard sterker door de waterbus”, stelt wethouder Blok vast.

Zilver en goud                                                                                                                                “Onze regio heeft een heleboel te bieden. Ik heb al gezegd: met Schoonhoven hebben we zilver in handen, met Krimpenerwaard als totaalpakket goud. In Schoonhoven kunnen cultuurliefhebbers hun hart ophalen bij het Zilvermuseum en in de vele zilverateliers. Voor toeristen die van fietsen en wandelen houden, is de Krimpenerwaard ideaal. Het kanonetwerk gaat ook uitgebreid worden. Verder zijn het Streekmuseum in Krimpen aan den IJssel en de kaasboerderijen in ons gebied heel populair bij bezoeker. Wat veel mensen niet weten, is dat we in Krimpenerwaard hotels en veel Bed & Breakfasts hebben in verschillende prijsklassen. Het is hier ook perfect voor dagtrips. Alleen moeten we er meer bekendheid aan geven.

Internet                                                                                                                                         Er is één plek waar de promotie van Krimpenerwaard beter georganiseerd moet worden: internet. Dit bevestigt de wethouder direct. “De promotie van Krimpenerwaard via internet is een van onze belangrijkste doelen. Nu gebeurt het te versnipperd. De bestaande promotiewebsites moeten meer met elkaar verbonden worden.” Dit zal op korte termijn zeker gebeuren.

 

 

Geen gasboringen in onze Groene Gebied

Het door de gemeenteraad unaniem genomen besluit van de voormalige gemeente Vlist om geen toestemming te geven voor een proefboring naar gas in Haastrecht is door het college overgenomen en middels een brief aan de minister van Economische Zaken kenbaar gemaakt.

In het coalitieakkoord met als titel “herkenbaar en verbindend” van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU staat het als volgt verwoord.

De coalitie is geen voorstander van winning van fossiele brandstof in ons gebied 

De gemeenteraad van Vlist heeft op 16 december jl. unaniem het initiatiefvoorstel van VKGB en PvdA ondersteunt. Het initiatiefvoorstel was voorzien van diverse argumenten.

Milieuschade                                                                                                                             De reële kans op bodemverontreiniging,milieuschade en gezondheidsschade. Dit heeft alles te maken met de wijze van boren. Er zal namelijk horizontaal geboord worden buiten de winlocatie. Daar het aanwezige gas geen schaliegas is maar ook geen gewoon gas is zal de techniek van Fracken ingezet worden. Bij gebruik van deze techniek worden chemicaliën ingezet. De inzet van chemicaliën kan water -verontreiniging tot gevolg hebben, vrijwel zeker op de lange termijn. De winlocatie is gesitueerd in een waterwingebied.

Schade door gaswinning                                                                                                         De risico’s van gaswinning zijn niet eenduidig. De potentiële schade als gevolg van de voorgenomen gaswinning aan gebouwen, mens, dier en milieu zijn daardoor op dit moment niet te kwantificeren .

Gemeente Belang Krimpenerwaard: Route buslijn 194 onacceptabel

Gemeente Belang Krimpenerwaard is geschrokken op welke wijze Arriva de alternatieve route van buslijn 194 vorm heeft gegeven. Door werkzaamheden aan de dijk rijd buslijn 194 een alternatieve route door Krimpen aan de Lek. Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een route waar het grootste gedeelte van dorp door buslijn 194 wordt aangedaan.

Oproep verontruste reizigers buslijn 194                                                                             Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft twee acties uitgezet: Via het contactformulier op www.gemeentebelangkrimpenerwaard kunnen verontruste reizigers zich melden. Vervolgens zal Gemeente Belang Krimpenerwaard de reacties aan Arriva overhandigen. Daarnaast heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard aan het college gevraagd om met Arriva in overleg te gaan om de alternatieve route aan te passen.

Klik hier voor de blog van Daan Berg, inwoner van Krimpen aan de Lek.

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.