Feestelijke ingebruikname MFA De Vogelweide Schoonhoven

Op maandag 18 mei is het MFA De Vogelweide in Schoonhoven feestelijk in gebruik genomen. De twee scholen, PCB Ichthus en OBS Koningin Emma en Kinderopvang Schoonhoven openden hun deuren aan de Merellaan.

Samen met twee leerlingen opende wethouder Neven de deuren van het mooie, nieuwe gebouw.

De kinderen van beide scholen, de kinderdagopvang en peuterspeelzaal starten de dag met een aantal feestelijke activiteiten. Vervolgens kregen de basisschoolkinderen hun eerste les in het nieuwe schoolgebouw, een mooi, nieuw gebouw, aangepast aan de onderwijsbehoeften van deze tijd.

11013062_925295047534838_5290818884534695165_n

11013285_925295107534832_6248306618356249901_n

11205136_925294847534858_8816998803708793816_n

10985247_925294797534863_7410009225945594992_n11148630_925295134201496_8183906254658515637_n

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 19 mei

Op dinsdag l9 mei vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering om 16.00 uur aanmelden bij de griffie via email griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900. U kunt inspreken over de op de agenda staande onderwerpen.

Klik hier voor agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

Re-integratieverordening gemeente Krimpenerwaard 2015

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Krimpenerwaard 2015

Advies aan het Commissariaat van de media aanwijzen lokale publieke media-     instelling gemeente Krimpenerwaard

Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Groenalliantie

 

Rijk mist aandacht voor landelijk gebied

Terwijl het overgrote deel van Nederland uit landelijk gebied bestaat, heeft het rijk nauwelijks aandacht voor de trends en problemen in buitengebieden. De focus van de rijksoverheid ligt op steden en topsectoren, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG wil meer oog voor wat er speelt in het landelijk gebied.

groen hart1

Meer landelijk dan stedelijk gebied

Van de 393 Nederlandse gemeenten zijn er slechts 29 die voor minder dan 50 procent uit landelijk gebied bestaan. De rest – 93 procent van de gemeenten – heeft meer buitengebied dan stedelijk gebied, becijferde de VNG op basis van CBS-gegevens over bodemgebruik. Vanuit haar achterban kreeg de gemeentekoepel dan ook steeds meer signalen dat meer aandacht nodig is voor de kansen en bedreigingen die daar spelen, zoals nieuwe natuurwetgeving, veranderende demografie en ontwikkelingen in de landbouw.

Kennis gebundeld in trendverkenning                                                                               

‘Er is veel, maar versnipperd onderzoek naar gedaan, dat niet allemaal de bureaus in de gemeentehuizen bereikt’, zegt senior beleidsmedewerker fysiek domein bij de VNG, Evelien Babbé. De VNG gaf onderzoeksinstituut Alterra opdracht om de beschikbare kennis van onder andere de planbureaus te bundelen in de trendverkenning Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied. Daarover gaat de VNG de komende maanden in de verschillende afdelingen met leden in gesprek. Gemeenten kunnen dan zelf aangeven welke van de genoemde uitdagingen bij hen spelen en welke antwoorden daarop moeten komen, aldus de VNG.

Plannen en visies werken niet meer

Uit de verkenning komen vijf trends naar voren, waarvan de eerste volgens Babbé een van de belangrijkste is, omdat het alle gemeenten raakt: het platteland wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving. ‘Dat multifunctioneel gebruik van het buitengebied kan voor belangenconflicten zorgen’, verwacht ze. Dat vraagt – ook van belang voor alle gemeenten – een nieuwe rol van de lokale overheid. ‘Plannen en visies maken werkt niet meer, gemeenten moeten de dialoog met burgers en initiatiefnemers aan gaan. Gemeenten moeten niet alles zelf willen doen, maar veel meer wensen van anderen faciliteren.’ Dat betekent ook iets voor de geijkte instrumenten, zegt Babbé. ‘Een bestemmingsplan als “maakplan” voor hoe en wat je wilt ontwikkelen, past niet in die werkwijze. We hopen dat gemeenten met het omgevingsplan en de flexibele afwegingsruimte die de Omgevingswet straks biedt, snel kunnen inspringen op wat de samenleving vraagt.’

fietspad

Kwaliteit leefomgeving onder druk

Andere trends volgens de verkenning: schaalvergroting van (agrarische)bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven; technologische innovatie kan juist op het platteland de bedrijvigheid en de leefbaarheid vergroten; de kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied staat onder druk. De trendverkenning is aangeboden aan de provinciale afdelingen, die het naar eigen inzicht kunnen oppakken. (Bron:Binnenlandsbestuur)

 

Fractievoorzitter Willem Schoof bij Vlistam Radio

Willem Schoof (VGBK)Zaterdag 16 mei is fractievoorzitter Willem Schoof te gast vanaf 09.15 uur in het programma Goedemorgen Krimpenerwaard op Vlistam Radio.

Het recent afgesloten akkoord tussen RTV Krimpenerwaard en Vlistam Radio is onderwerp van gesprek. Zoals bekend hebben de omroepen RTV Krimpenerwaard en Vlistam Radio overeen -stemming bereikt over de vorming van één lokale omroep voor de Krimpenerwaard.

De uitzendingen van Vlistam Radio zijn te beluisteren op de 105,5 Fm en op de 105,9 MHz op de kabel van het Goudse Kabelnet.

U kunt de uitzending ook via internet beluisteren.

Ga naar www.vlistam.nl klik op de button ‘Luister Live’.

 

53e Wielerronde Lekkerkerk

Annemiek van der Vleuten zegevierde in de 53e wielerronde van Lekkerkerk. De wielrenster uit Wageningen versloeg haar concurrente Nathalie van Gogh in de finale.

De favoriete uit de Krimpenerwaard Iris Slappendel uit Ouderkerk moest in haar nationale  kampioenstrui genoegen nemen met de elfde plaats.

De prijsuitreiking werd door Wethouder Dilia Blok verzorgd. Daarnaast gaf de wethouder van Gemeente Belang Krimpenerwaard het startschot voor de elite/beloften mannen wedstrijd.

Lek51naamloos

lek53naamloos

lek52naamloos

lej54naamloos