Gemeente Krimpenerwaard doet mee aan KrimpenerwaardDOET!

In het coalitieakkoord van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU staat beschreven dat de ambtelijke organisatie actief naar buiten zal treden om zo het contact te zoeken met de inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen. Een mooie manier om dit contact te zoeken en verbindingen te leggen met de maatschappelijke organisaties, is meedoen aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet.

Donderdag 19 maart                                                                                                                   De landelijke vrijwilligersactie NLdoet vindt dit jaar plaats op 20 en 21 maart. Op donderdag 19 maart zetten de collegeleden en de medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard zich in voor de Krimpenerwaard. Dit doen we onder de noemer KrimpenerwaardDOET!

Er is gekozen voor de donderdag omdat op deze dag zoveel mogelijk medewerkers de mogelijkheid hebben om mee te doen. Door mee te doen aan KrimpenerwaardDOET! laten de collegeleden en medewerkers zien dat de gemeente vrijwilligerswerk belangrijk vindt en vrijwilligerswerk waardeert. Ook ontmoeten het college en medewerkers zo heel veel inwoners.

Collegeleden in actie                                                                                                               Ook de collegeleden doen mee aan KrimpenerwaardDOET! Het college van burgemeester en wethouders gaat donderdag 19 maart aan de slag bij zorgcentrum De Westerweeren, Burgemeester Huijbrechtstraat 66 in Bergambacht. ’s Middags gaan de collegeleden zwerfvuil opruimen in de verschillende wijken. 

 De leden van de gemeenteraad en de raadscommissies doen op zaterdag 21 maart mee aan de landelijke vrijwilligersactie NLDoet.

Bereikbaarheid gemeente                                                                                               Tijdens KrimpenerwaardDOET! blijven de gemeentediensten beschikbaar, zij het wat beperkter. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer 14 0182 en info@krimpenerwaard.nl.

 

nl doet1

 

Zwerfvuil rapen in het Loetbos

Met de actie ‘De bezem er door’ wil de Stichting Promotie Krimpenerwaard het zwerfvuil verwijderen uit het Loetbos. Restaurant De Loet, Kanocentrum Het Loetbos, De Rode Mus en het Zingende Paard willen het bos opknappen. om toeristen en recreanten te laten genieten van de natuur. Zij vragen bezoekers om op zaterdag 28 maart te helpen met het opruimen.

De actie begint om 14.00 uur bij de Hooiberg in het Loetbos. Vuilniszakken met handschoenen liggen klaar, meldt de Stichting. Wie een zak met zwerfvuil inlevert, maakt kans op een dinerbon of een gratis kanotocht.

zwerfvuil

 

 

 

 

 

 

 

16 MAART: VERKIEZINGSDEBAT KRIMPENERWAARD

Op 18 maart kiezen we de leden van Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. Maar waar gaan die verkiezingen eigenlijk over en wat valt er precies te kiezen voor de inwoners van de Krimpenerwaard?

Op maandagavond 16 maart bent u van harte uitgenodigd om kennis te maken met diverse partijen en kandidaten voor het Waterschap en Provinciale Staten.

De partijen debatteren met elkaar over thema’s die relevant zijn voor de inwoners van de Krimpenerwaard, zoals de (water)veiligheid, recreatie en natuur, de gebiedsovereenkomst (voorheen Veenweidepact), bereikbaarheid en de lasten voor de inwoners.

U kunt het debat gratis en live bijwonen. Inloop met koffie vanaf 20.00 uur en aanvang om 20.30 uur. De locatie is de raadzaal in het gemeentehuis in Lekkerkerk (Burgemeester Van der Willigenstraat 58). Kunt u niet zelf naar Lekkerkerk komen? Het debat wordt ook uitgezonden door RTV Krimpenerwaard en Vlistam radio.

waterschap1

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE BRUG SNIPPEJAGERSKADE IN GOUDERAK

In het fietspad op de Snippejagerskade in de buurt van de Lange Tiendweg heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een nieuwe verkeersbrug aangelegd.

brug snippersjagerskade

Om de verkeersveiligheid te waarborgen is deze verkeersbrug gebouwd. Deze verkeersbrug was nodig omdat dat naast het reguliere fiets- en voetgangersverkeer dit fietspad ook toegankelijk moet zijn voor gemotoriseerd onderhoudsverkeer zoals een trekker met klepelmaaier en strooivoertuigen.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen, fietspaden en bruggen in de Krimpenerwaard.

brug snippersjagerkade 1

 

 

 

 

 

Raadsleden van de Krimpenerwaard doen vrijwilligerswerk bij NLDoet!

Raadsleden van de gemeente Krimpenerwaard doen op zaterdag 21 maart mee met NLdoet! Dit is de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NLDoet! steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties.

Raadsleden ondersteunen graag dit initiatief en door zelf deel te nemen aan de actie laten ze zien dat zij vrijwilligerswerk, dat dagelijks plaatsvindt in de Krimpenerwaardse samenleving, erg waarderen. Zij zetten zich in voor verschillende klussen in de Krimpenerwaard, zoals o.a. de verbouwing van de keuken bij de Scouting Olivier Van Noort II in Schoonhoven en het opknappen van de binnentuin voor zorgcentrum De Westerweeren in Bergambacht. Een ander doel is om een gereedschapsschuur te plaatsen in de Overtuin van Haastrecht. Ook zal voor de bewoners van verzorgingshuis Liezeborgh, het tuinmeubilair en tuinhuis ‘zomerklaar’ worden gemaakt.

Met het meedoen aan dit goede initiatief dragen de raadsleden zelf een steentje bij en hopen zij anderen te inspireren om ook vrijwilligerswerk in de eigen omgeving te gaan doen.

nl doet1