Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek te gast bij SVN

LavinjaRJjQD_SY_400x400

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek te gast bij Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN).

SVN heeft momenteel een aantal  grote sportaccommodaties in beheer: sportpark Tiendweg in Krimpen aan de Lek, sportpark Tiendweg-West te Lekkerkerk en sportpark Weijdehoeck te Lekkerkerk.

Sport en bewegen zijn belangrijk. Nu en in de toekomst. Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN) wil daar lokaal aan een krachtige bijdrage leveren. Hoe? Door de sportverenigingen in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk meerwaarde te bieden en te ontzorgen. Dat doen we door accommodaties in beheer te nemen, de sportinfrastructuur te verbeteren, nieuwe en bestaande sporten te stimuleren en lokale sportverenigingen te ondersteunen. De sleutelwoorden: ‘transparantie’ en ‘betrokkenheid’.

Veel sportverenigingen hebben te kampen met een financiële problematiek, gewijzigde gemeentelijke doelstellingen, een krimpend vrijwilligerskorps en toenemende administratieve beslommeringen door veranderende wet- en regelgeving. SVN kan ze met raad en daad terzijde staan en –indien door de verenigen gewenst- taken uit handen nemen.

SVN wil sportaccommodaties met kwalitatieve uitstraling, meedenken en adviseren over een samenhangend en ambitieus sportbeleid, kostenvoordeel voor de sportverenigingen behalen als gevolg van het Sportbesluit (een stichting betaalt 6{aab7ca7dd6898cd334125e95e987017824b4c084c3c194b1f28c9f55ab64ca5d} i.p.v 21 {aab7ca7dd6898cd334125e95e987017824b4c084c3c194b1f28c9f55ab64ca5d} BTW), en zoveel mogelijk inwoners van Nederlek in contact brengen met sport en sportverenigingen.

 

Gemeente Belang Krimpenerwaard vragen over bezuiniging bij brandweer

Pascal van der Hek, gemeenteraadslid namens Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft vragen gesteld over de bezuiniging bij de brandweer Hollands – Midden.

rad_brw

Brandweer Hollands – Midden krijgt te maken met forse bezuinigingen. Deze bezuinigen baart Gemeente Belang Krimpenerwaard zorgen. Aan het college van burgemeester en wethouders zijn onderstaande vragen gesteld.

Vraag 1. Welke  gevolgen heeft dit voor het beschikbare materieel en voor de hoeveelheid vrijwilligers van de diverse brandweerkazernes in onze gemeente?

Vraag 2. Zijn er gevolgen voor de aanrijtijden voor alle plekken binnen onze gemeente?

Daarnaast is bij Gemeente Belang Krimpenerwaard het bericht binnengekomen dat de kazerne in Stolwijk mogelijk zou moeten gaan verdwijnen en dat dit gecompenseerd zou moeten worden door een (voor een deel) beroepsbrandweer in de kazerne van Bergambacht.

 Vraag 3. Kan het college aangeven of er iets bekend is over eventuele plannen zoals hierboven genoemd?

De beantwoording op bovenstaande vragen worden zodra deze binnen zijn op deze website gepubliceerd.

brandweer

 

Politie Krimpenerwaard licht aanpak drugshandel toe

Teamchef Ronald de Haas van politie Krimpenerwaard licht tijdens een themabijeenkomst op dinsdag 28 april, in de raadszaal te Lekkerkerk, de regionale aanpak van de drugshandel toe. Aanvang 20.00 uur.

Dit doet de politiechef naar aanleiding van een gebiedsscan, waarin geregistreerde informatie wordt gekoppeld aan ervaringen van (wijk)agenten in de kernen. Volgens burgemeester Tjerk Bruinsma, verantwoordelijk voor de portefeuille veiligheid, heeft de politie reeds een goed beeld van de drugsproblematiek in de Krimpenerwaard.

“Het verminderen en tegengaan van drugsgebruik en drugshandel is uiteraard de wens van ons allen. Over de aanpak zijn afspraken gemaakt. Met de middelbare scholen in Schoonhoven en Lekkerkerk is eerder het convenant ‘veilige school’ overeengekomen”, aldus de burgemeester. (Bron:het Kontakt)

Takkenroute: inzameling grof tuinafval in Stolwijk, Vlist en Haastrecht

In de maanden april tot en met oktober rijdt het bedrijf Flextrans elke zaterdag een ‘takkenroute’ in de voormalige gemeente Vlist. De takkenroute houdt in dat snoeihout/grof tuinafval op afspraak kosteloos wordt opgehaald.

Bent u inwoner van Stolwijk, Vlist of Haastrecht en heeft u grof tuinafval dat u wilt laten ophalen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 070-3018043 (bereikbaar op maandag en vrijdag van 12.00 tot 15.00 uur).

tuin1download