Open Bedrijven Dagen Vlist

Op vrijdagmiddag 13 en zaterdag 14 februari vindt, op initiatief van VlistOnderneemt, de eerste Open Bedrijven Dagen Vlist plaats. Zo’n 70 ondernemers (‘van ZZP, winkelier tot multinational’) uit Haastrecht, Stolwijk en Vlist openen hun deuren voor bewoners, bezoekers en ondernemers uit de gehele regio.

In de folder een overzicht van alle deelnemende bedrijven per dorpskern, op welke dagen ze deelnemen (in de blauwe vierkantjes) en welke acties zij voor de bezoekers in petto hebben tijdens de Open Bedrijven Dagen Vlist. Begin februari is de folder huis-aan-huis verspreid in de Krimpenerwaard. Alle deelnemers zijn herkenbaar aan de Open Bedrijven Dagen poster en een tros rode ballonnen.

VlistOnderneemt is een initiatief van de Stolwijkse Winkeliersvereniging (SW), Industriegroep Vlist (IGV), Ondernemersvereniging Haastrecht (OVH) en Beauty & Brains vrouwelijke ondernemers. Samen zetten zij ondernemend Vlist op de kaart.

VlistOnderneemt coördineert en verzorgt de communicatie van de Open Bedrijven Dagen. De invulling van de dag/dagen is aan de ondernemer zelf.

We hebben ontzettend veel mooie bedrijven in Vlist. In alle soorten en maten. En daar mogen we best trots op zijn. Via de Open Bedrijven Dagen geven we bewoners, bedrijven en bezoekers een kijkje in de keuken en tonen we wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

 

 

 

Informatiebijeenkomst gemeentelijke belastingen Schoonhoven

De inwoners van de gemeente Krimpenerwaard krijgen eind februari het aanslagbiljet voor een aantal gemeentelijke belastingen in hun brievenbus. Het gaat hierbij om onder meer de onroerend zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeente Krimpenerwaard wil de inwoners uit Schoonhoven graag persoonlijk informeren over hoe de gemeentelijke belastingtarieven in de nieuwe gemeente tot stand zijn gekomen. De gemeente heeft ruim 1800 handtekeningen ontvangen van Schoonhovenaren over de OZB-verhoging.

Datum en locatie                                                                                                                         De informatiebijeenkomst is op donderdagavond 19 februari om 19.30 uur in het CSG Willem de Zwijger, Kamerlingh Onnesdreef 4 in Schoonhoven. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Er wordt tijdens de avond uitleg gegeven over het tot stand komen van de tarieven en inwoners kunnen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

 

 

 

 

Vuurwerkvrije zones in de Krimpenerwaard

Wij stellen vuurwerkvrije zones in om kwetsbare groepen op kwetsbare plekken (zoals bejaardenhuizen) tegen overlast te beschermen en brandgevaarlijke situaties en ordeverstoring te voorkomen. Citaat uit het coalitieakkoord van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU. Het realiseren van vuurwerkvrije zones in de gemeente Krimpenerwaard is door het college ter hand genomen.

Het college van Krimpenerwaard komt spoedig met een voorstel voor de invoering van vuurwerkvrije zones in de gemeente. Dat heeft burgemeester Tjerk Bruinsma laten weten.

In de kernen van de gemeente Krimpenerwaard is afgelopen jaarwisseling voor bijna 21.000 euro schade aangericht aan speeltoestellen, verkeersborden en kleding- en vuilcontainers. Kosten die, aangezien vaak niet duidelijk is wie de daders zijn, voor rekening van de gemeenschap komen.

Het college komt snel met een plan om vuurwerkschade en -overlast in de toekomst terug te dringen. Daarbij wordt gekeken naar het instellen van vuurwerkvrije zones. Daarnaast zal het elkaar aanspreken op onverantwoord gedrag en het melden van vandalisme een belangrijke rol spelen in de aanpak van dit probleem. (Bron: Dichtbij)