Wat zijn de waterschapsverkiezingen?

De waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. Vanaf 2015 worden de bestuurders voor de waterschappen en de Provinciale Staten gelijktijdig gekozen.

Waterschapsverkiezingen                                                                                                         Door te stemmen kunt u meebeslissen over de besteding van uw belastinggeld. Ook kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. De waterschapsverkiezingen worden in principe om de 4 jaar gehouden. De laatste waterschapsverkiezingen vonden plaats in november 2008. De waterschapsverkiezingen van 2012 zijn uitgesteld tot 18 maart 2015. Op deze dag vinden ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Gemeenten zijn vanaf 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen.

Waterschappen                                                                                                                         De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen

Negen partijen voor waterschapsverkiezingen                                                                 Negen partijen nemen op woensdag 18 maart 2015 deel aan de verkiezing voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Klik hier voor meer informatie

water

Fietsknooppunten in de Krimpenerwaard

Wil je zelf een fietsroute uitstippelen? Dat kan via de fietsknooppunten. Je bepaalt zelf je route en het aantal kilometers dat je wilt fietsen. Vrijheid en flexibiliteit staan voorop. Je kunt in twee richtingen fietsen, van knooppunt naar knooppunt via genummerde borden.

Je kunt een route uitzetten bij Plan je route of bij de Fietsersbond.

Bordje weg?                                                                                                                                   Mist er een fietsbordje? Dat kun je melden bij Bordjeweg, het landelijk meldpunt van knooppuntroutes.

fietspad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismaking ambtelijke organisatie – Rondleiding klantcontactcentrum Stolwijk

De gemeenteraad van de Krimpenerwaard heeft dinsdagavond kennisgemaakt met de ambtelijke organisatie in het klantcontactcentrum in Stolwijk. Aansluitend kreeg het gezelschap een rondleiding.

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpenerwaard staat de gemeentesecretaris/directeur. Zij is samen met de twee andere directieleden geheel verantwoordelijk voor de hele organisatie. De ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpenerwaard bestaat uit 11 afdelingen.

Klik hier voor meer informatie over de gemeentelijke organisatie.

Klantcontacenrum 008Klantcontacenrum 015Klantcontacenrum 010

  Klantcontactcentrum Stolwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsroutes vertellen verhaal dat wat de Krimpenerwaard uniek maakt

De Groenalliantie Midden-Holland heeft zes fietsroutes door de Krimpenerwaard opnieuw uitgegeven. Ze vertellen het verhaal van de Krimpenerwaard aan de hand van bezienswaardigheden die fietsers onderweg tegenkomen. De routes, met namen als de Hosteeroute, Waotterrotroute en Rollebolleroute, volgen de fietsknooppunten.

Dat wat de Krimpenerwaard uniek maakt                                                                       De routes belichten dat wat de Krimpenerwaard uniek maakt. Zoals de boerderijen waar ambachtelijk kaas maken hand in hand gaat met moderne bedrijfsvoering. Of het karakteristieke slagenlandschap, door mensen gemaakt. Ook karakteristiek voor de Krimpenerwaard zijn de dijken, molens en gemalen die de eeuwenlange strijd tegen het water zichtbaar maken.

Wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard) al fietsend kunnen mensen het streekeigene van onze mooie Krimpenerwaard ontdekken. Je ziet het al in de namen van de routes, die zijn in het Krimpenerwaards dialect. Zoals de Koeibochtroute, de Gunterwaaitroute en de Dworseroute.”

Kwaliteitsimpuls                                                                                                                           De fietsroutes zijn heruitgegeven vanuit het project Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout en Loetbos, bedoeld om de recreatiegebieden nog aantrekkelijker te maken voor recreanten. (Bron:Dichtbij)

De routes zijn hier te downloaden.

 

Pilot Deltaprogramma Krimpenerwaard krijgt vorm

Midden-Holland heeft in de afgelopen jaren flink ingezet op het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden. Veel maatregelen die voortkomen uit het inmiddels vastgestelde Deltaprogramma komen moeten genomen worden in de Krimpenerwaard.

Dat is reden om de dijken rond de Krimpenerwaard extra onder de loep te nemen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert in de komende maanden samen met de gemeente en anders partijen de Pilot Krimpenerwaard uit.

Dit is een onderzoek naar (ruimtelijk en financieel) instrumentarium voor dijken voor de lange termijn. De uitkomst moet een advies zijn dat voor dijkversterkingen in heel Nederland te gebruiken is en wordt verwacht rond oktober van dit jaar. Via het regionale overleg van de portefeuillehouders Ruimte en Wonen worden de gemeenten op hoogte gehouden.

Klik hier voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard.