Auditcommissie: Oren en ogen van de gemeenteraad

Pascal van der Hek en Leon de Wit gemeenteraadsleden namens Gemeente Belang Krimpenerwaard zijn door de fractie geselecteerd als kandidaten voor de auditcommissie.

De auditcommissie fungeert als de ogen en oren van de gemeenteraad, zij houdt toezicht op de uitoefening van de (financiële bedrijfsvoering) kaders door het college. Vervolgens adviseert de auditcommissie de gemeenteraad. De auditcommissie neemt dus de controlerende taak van de gemeenteraad niet over, zij zorgt er alleen voor dat de gemeenteraad die taak, op bepaalde terreinen beter kan uitvoeren.

De verordening auditcommissie en benoeming leden staat geagendeerd voor de gemeenteraad van 10 maart.

Pascal van der Hek
Pascal van der Hek
Leon de Wit
Leon de Wit

Wethouder Dilia Blok geeft startsein toeristisch seizoen

Op uitnodiging van Citymanagement Schoonhoven geeft wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard) donderdag 26 maart in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven het startsein voor het nieuwe toeristische seizoen.   

Dilia Blok
Dilia Blok

Alle ondernemers die binnen de gemeente Krimpenerwaard actief zijn op het gebied van recreatie en toerisme zijn uitgenodigd om bij dit officiële moment aanwezig te zijn. Zo kunnen nieuwe initiatieven en plannen voor het aankomend toeristisch seizoen gedeeld worden.

NEGEN PARTIJEN VOOR WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Negen partijen nemen op woensdag 18 maart 2015 deel aan de verkiezing voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het centraal stembureau heeft op vrijdag 6 februari 2015 in een openbare zitting de kandidatenlijsten en de lijstnummering vastgesteld.

ER VALT WAT TE KIEZEN

DOE HET KIESKOMPAS!

Welke partij vertegenwoordigt uw belangen het best? U komt erachter door gebruik te maken van het Kieskompas.

Klik hier om het Kieskompas te starten.

waterschapverkiezingen1

Restauratie Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven

Na een voorbereidingsperiode van ongeveer een half jaar begint binnenkort de restauratie van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven.

De aannemer start maandag 16 maart a.s. met de voorbereidingen van de werkzaamheden. Bij goede weersomstandigheden zal het project medio oktober 2015 op geleverd worden.

De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit: het vervangen van beschadigde stenen, het vervangen van slecht voegwerk, het opnieuw isoleren van het dak en diverse bouwkundige- en schilderwerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden blijft de hoofdingang van het Nederlands Zilvermuseum toegankelijk.

Klik hier voor de website van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Gemeente Belang Krimpenerwaard: Terughoudendheid in huurverhoging

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft aan alle huurders organisaties in de Krimpenerwaard een brief geschreven met het verzoek om 0{aab7ca7dd6898cd334125e95e987017824b4c084c3c194b1f28c9f55ab64ca5d} huurverhoging te adviseren aan de verhuurders. Dit advies is conform het advies van de Woonbond en het conceptadvies van het Huurders Platform Krimpenerwaard.

Gemeente Belang Krimpenerwaard realiseert zich dat zij niet over de huurverhoging gaan. Gemeente Belang Krimpenerwaard spreekt wel haar zorg over verdere huurverhoging uit.

Ook wij zien bij steeds verder oplopende huurlasten steeds meer gezinnen in de financiële problemen komen waarbij uiteindelijk de Gemeentelijke Sociale dienst voor oplossingen moet zorgen.

Daarom heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard het College van Burgemeester en Wethouders verzocht  om de verhuurders te verzoeken om grote terughoudendheid te betrachten en hun huurverhoging tot het minimum te beperken.