Akkoord op inhoud bij coalitievorming in gemeente Krimpenerwaard

Formateur Pascal van der Hek laat weten dat de onderhandelende partijen Gemeente Belang Krimpenerwaard, VVD, ChristenUnie en D66 een akkoord bereikt hebben over de vorming van een coalitie in de gemeente Krimpenerwaard.

Vanaf 28 maart zijn de vier partijen tot nu toe negen keer bijeengekomen. Hierin is puntsgewijs gesproken over tal van onderwerpen en is er extern advies gevraagd voor verscheidene onderwerpen waaronder financiën, bereikbaarheid, samenleving en duurzaamheid.

De komende week zullen de gemaakte afspraken worden uitgewerkt in een coalitieakkoord en zal dit akkoord na de mei-vakantie door de vier partijen ondertekend worden. Dit akkoord zal dan, net als de nog in te vullen wethoudersposten en portefeuilleverdeling, gepresenteerd worden op 22 mei 2018.

De beoogde datum voor de bespreking van het coalitieakkoord en de installatie van de wethouders is op dinsdag 29 mei 2018 in een raadsvergadering.

Even voorstellen: Willem Schoof (lijsttrekker)

Geef elkaar de ruimte

De afgelopen periode heeft u kennis gemaakt met de TOP 16 kandidaten van onze kieslijst.  Vandaag de lijsttrekker van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Willem Schoof (62), woont sinds 1982 in Stolwijk en is vanaf dat moment actief binnen het maatschappelijke leven in de voormalige gemeente Vlist. Zo is hij o.a. bestuurslid van de Speelweek Stolwijk, lid van de Culturele Raad, coördinator van de Jeugdgemeenteraad en voorzitter van de het Jeugdplatform Gemeente Vlist geweest. Vanuit deze hoedanigheid deed hij veel positieve ervaringen met betrekking tot participatie van inwoners bij het realiseren van projecten op. In het dagelijkse leven geef ik les op een VMBO school in Capelle a/d IJssel.

Met een goed gevoel kijk ik terug op de afgelopen drie jaar waarin de gemeente Krimpenerwaard zich heeft gevormd. Met een veel te korte voorbereidingsperiode hebben de medewerkers van onze gemeente het gefikst om zes organisaties tot een geheel te smeden. Het was niet alleen voor de medewerkers wennen om van klein naar groot te gaan, ook voor u als inwoner was het wennen. Neem alleen maar de dienstverlening die op een andere wijze georganiseerd en gedigitaliseerd is.

Naast het vormen van de nieuwe gemeente werd de gemeente ook geconfronteerd met een heel scala aan regelgeving vanuit Den Haag wat op het bordje van de gemeente terecht kwam. Met veel doorzettingsvermogen en enthousiaste is het gelukt waar we nu als gemeente staan.

Zijn we nu klaar, ik zeg volmondig nee, het is een kwestie van continu in beweging en ontwikkeling zijn alleen op deze wijze kom je vooruit. Tijdens de vele debatten in de afgelopen periode heb ik het vaak aangegeven, zaken die goed gaan, gaan we nog beter maken, zaken die wat minder goed gaan, gaan we goed maken. Deze cyclus blijft zich herhalen en niet alleen binnen de lokale politiek en de gemeentelijke organisatie, maar in alle situaties waarin mensen met elkaar werken. Vanuit een positieve inslag, hoe moeilijk dat ook soms is, samenwerken aan onze gemeente om deze nog beter en mooier te malen.

Om het bovenstaande in gang te houden is het in mijn beleving essentieel om elkaar de ruimte te geven en te gunnen. Met dit als uitgangspunt vorm je samen een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, uiteraard binnen de kaders die wij met elkaar hebben afgesproken. Deze veelzijdigheid van denken en doen maakt de Krimpenerwaard tot een plek waar het goed wonen, werken en vertoeven is, laten we dit koesteren, bewaken en uitbouwen.

Even voorstellen: Wisja Pannekoek (2)

De komende paar dagen tot aan de verkiezingen stellen wij u nog een aantal van onze TOP16 kandidaten voor. Vandaag nummer 2 op de lijst van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Mijn naam is Wisja Pannekoek (35), geboren in Hoogeveen opgegroeid in Ruinen (Drenthe).

In 2003 ben ik in Lekkerkerk komen wonen, waar ik in 2004 mijn bedrijf (Computershop Lekkerkerk) ben begonnen. Als ondernemer krijg ik veel mee van wat er speelt bij onze inwoners en het bedrijfsleven. Ik ben zelf ook een betrokken inwoner met een mening over mijn leefomgeving. Onder het motto: “Wie A zegt moet ook B zeggen” heb ik mij in 2010 voor het eerst verkiesbaar gesteld. In de gemeente Krimpenerwaard ben ik momenteel  raadslid voor Gemeente Belang Krimpenerwaard. Ik had de afgelopen jaren de volgende portefeuilles : samenwerkingsverbanden, communicatie, handhaving en dienstverlening – ICT.

Ik vind het belangrijk dat een raadslid bereikbaar is voor de mensen en daarmee de brug vormt naar het gemeente bestuur. Bijna dagelijks krijg ik inwoners of collega ondernemers in mijn winkel die vragen hebben over de werking van onze gemeente, dat geeft aan dat aanspreekbaar zijn als raadslid erg belangrijk is.

Deze verkiezingen lijken vooral te gaan over wat er wel of niet mag op zondag. Ik ben voorstander van minder regels vanuit onze overheid. Waarom zou de gemeente regels moeten opstellen voor de openingstijden van winkels? Er is al een winkeltijdenwet, daarbinnen kan een winkelier prima beslissen welke openingstijden hij/zij hanteert. Ik ben helemaal niet van plan om op zondag open te gaan, overigens wel met een andere reden dan bijvoorbeeld een christelijke partij. Voor mij is de zondag ook een rustdag. Ik ben in tegenstelling tot sommige collega winkeliers ook op maandag gesloten. Voel ik daardoor druk? Ik in ieder geval niet en ik verwacht dat mijn collega’s daar ook nauwelijks of zelf geen last van zullen hebben. Als winkelier wil ik wel graag zelf die keuze kunnen maken.
Op mijn vrije zondag wil ik wel graag gebruik maken van bijvoorbeeld horeca, maar een leuk (toeristisch)evenement moet ook kunnen. Gemeente Belang Krimpenerwaard staat ook voor vrijere sluitingstijden van de Horeca, tot uiterlijk 5:00, prima initiatief! Ook een horecaondernemer kan prima zelf een keuze maken tot hoe laat (of hoe vroeg) zijn bedrijf open zal zijn.

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Pascal van der Hek (3)

Pascal van der Hek (40) is geboren en opgegroeid in Bergambacht. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen van 9, 11 en 13 jaar.

Pascal is vijf jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van Gemeentebelang Bergambacht en na de herindeling nu ruim 3 jaar raadslid en vice-fractievoorzitter van Gemeente Belang Krimpenerwaard. Naast het raadslidmaatschap is Pascal werkzaam als Hoofd Administratie bij een middelgrote werkgever in Schoonhoven. Binnen de fractie heeft Pascal de portefeuilles Financiën, Veiligheid en Verkeer/Vervoer.

Al vanaf jonge leeftijd is Pascal erg geïnteresseerd in lokale politiek. Juist in de gemeentepolitiek kan je echt wat betekenen voor de samenleving dicht bij huis.
Het is belangrijk dat de Krimpenerwaard zich blijft inzetten voor stabiel financieel beleid. De Krimpenerwaard heeft het na de herindeling financieel goed op orde doordat we na de herindeling gestart zijn met zeer kritisch kijken naar de inkomsten en uitgaven. Mede hierdoor staan we er financieel beter voor dan andere gemeente kort na een herindeling. Om financieel gezond te blijven moeten er keuzes gemaakt worden. Bij nieuw beleid moet er een financiële dekking zijn.

Ondernemers moeten ruimte houden om te blijven ontwikkelen in de Krimpenerwaard. De gemeente moet samen met de ondernemers zoeken naar oplossingen om plannen uit te kunnen voeren. De gemeente moet hier niet zeggen wat er allemaal niet kan, maar meedenken in oplossingen naar ontwikkelingen die wel kunnen binnen de regelgeving.

Verkeersveiligheid is uitermate belangrijk, in het bijzonder op routes waar kinderen fietsen van en naar school. Zwaar verkeer moet zoveel mogelijk geweerd worden uit de dorpskernen en moet handhavend worden opgetreden bij veelvuldige klachten over te hoge snelheden op bepaalde wegen. Ook het busvervoer in de Krimpenerwaard behoud de aandacht. Bij de provincie wil Pascal nieuwe aandacht vragen voor routes waar in de avonduren niet meer gereden wordt. Ook zou route 197 (Gouda-Schoonhoven) regelmatig weer de oude route moeten gaan rijden waarbij de in december 2017 opgeheven haltes in o.a. Schoonhoven en Bergambacht “gewoon” moeten worden gebruikt.

In de komende raadsperiode wil Pascal zich graag blijven inzetten voor een financieel stabiele gemeente met veel aandacht voor veiligheid en samenwerking.