Begroting 2022-2025: Beperkte lastenstijging en werk voor de toekomst

Het college van B&W heeft de begroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Ook dit keer is er weer sprake van een sluitende begroting. Met deze begroting houden we het voorzieningenniveau in Krimpenerwaard overeind, geven we verder invulling aan onze ambities en beperken we de stijging van de lastendruk.

De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 9 november.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit ontwerp.